Papírelakadás a papírforrásnál

Ellenőrizze a papírelakadás helyét a képernyőn, és kövesse az alábbi folyamatot a papír eltávolításához.
Győződjön meg a következőkről a művelet előtt
Mielőtt elkezdené a papírelakadás megszüntetését, győződjön meg róla, hogy a készülék és a kiegészítő berendezések fedelei és papírfiókjai le vannak csukva.

Papírelakadás megszüntetési az 1. fiókban

1
Nyissa ki a jobb fedelet.
2
Távolítsa el a kihelyező egységben elakadt papírt.
1
Emelje fel a kihelyező egységet.
2
Engedje le a papírvezető két oldalán található zöld karokat.
3
Óvatosan húzza ki a papírt.
Húzza ki a papírt, miközben azt olyan vízszintesen tartja, ahogy csak lehet, hogy megakadályozza a nem fixált festék lehullását.
3
Vegye ki a papírfiókban elakadt papírt.
1
Húzza ki a papírtálcát ütközésig.
2
Óvatosan húzza ki a papírt.
3
Helyezze vissza a papírfiókot.
4
Csukja be a jobb fedelet.
Ha még mindig megjelenik az üzenet
Lehet, hogy másik helyeken van elakadva a papír. Ellenőrizze a többi helyet, és távolítsa el az elakadt papírt, ha van ilyen. Ha még mindig megjelenik az üzenet, ellenőrizze, hogy megfelelően le van-e csukva a jobb oldali fedél.

Papírelakadás megszüntetése a 2., 3. és 4. papírfiókban

Távolítsa el a 2. papírfióknál leírt módon az elakadt papírt a 3. és 4. papírfiókokból.
1
Nyissa ki a jobb fedelet.
2
Távolítsa el a kihelyező egységben elakadt papírt.
1
Emelje fel a kihelyező egységet.
2
Engedje le a papírvezető két oldalán található zöld karokat.
3
Óvatosan húzza ki a papírt.
Húzza ki a papírt, miközben azt olyan vízszintesen tartja, ahogy csak lehet, hogy megakadályozza a nem fixált festék lehullását.
3
Csukja be a jobb fedelet.
4
Nyissa ki a papíradagoló jobb oldali fedelét.
5
Engedje le a zöld kart a papírvezető kinyitásához.
6
Óvatosan húzza ki a papírt.
7
Húzza ki kattanásig a papírfiókot, és távolítsa el óvatosan a papírt.
8
Helyezze vissza a papírfiókot.
9
Csukja le a papíradagoló jobb oldali fedelét.
Ha még mindig megjelenik az üzenet
Lehet, hogy másik helyeken van elakadva a papír. Ellenőrizze a többi helyet, és távolítsa el az elakadt papírt, ha van ilyen. Ha még mindig megjelenik az üzenet, ellenőrizze, hogy megfelelően le van-e csukva a jobb oldali fedél.
A13C-01S