Pozycje wyświetlane na osi czasu

Pozycje wyświetlane na osi czasu różnią się w zależności od funkcji. Pozycje dla każdej z funkcji zostały opisane poniżej.

Kopia

 Współczynnik zoomu

 Źródło papieru

 Tryb koloru

Faks

 Odbiorca

Skanuj i wyślij

 Pierwszy odbiorca

 Typ pierwszego odbiorcy

Skanuj i zapisz (Sieć)

 Nazwa folderu

 Ikona skrzynki pocztowej

Dos. do zapisa. plików (Sieć)

 Nazwa pliku

 Informacje o skrzynce pocztowej

Gdy wybrano wiele plików, wyświetlana jest nazwa pierwszego wybranego pliku.

Drukuj

 Liczba zadań oczekujących na wydruk

A13R-040