Rejestrowanie najczęściej używanego formatu i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej

W przypadku używania papieru o określonym rozmiarze i rodzaju poprzez ładowanie go do tacy wielofunkcyjnej można ten papier wcześniej zarejestrować jako „ulubiony papier” dla tacy wielofunkcyjnej. „Ulubiony papier” można łatwo przywołać z ekranu, który jest wyświetlany podczas ładowania papieru do tacy wielofunkcyjnej, dzięki czemu można zaoszczędzić czas i nakład pracy poświęcany na wprowadzanie ustawień rozmiaru i typu przy każdym użyciu określonego papieru.
1
Naciśnij  (Ustaw./Rejestr.).
2
Naciśnij <Właściwości>  <Ustawienia Papieru>  <Zarejestruj Ulubiony papier (Taca wielofunkcyjna)>.
3
Wybierz przycisk, który ma zostać zarejestrowany i naciśnij na <Zapisz/Edytuj>.
Zarejestrowaną nazwę można zmienić, naciskając opcję <Zmień nazwę>.
4
Wybierz rozmiar papieru.
Podczas rejestrowania papieru o standardowym formacie
Rejestrowanie papieru o niestandardowym formacie
Rejestrowanie kopert
5
Wybierz rodzaj papieru i naciśnij <OK>.
6
Naciśnij przycisk <Zamknij>.
Jeśli dla opcji <Zawsze wprowadzaj> w sekcji <Domyślne tacki wielofunkcyjnej> wybrano ustawienie <Ulubiony papier>, wyświetlony zostanie ekran umożliwiający wybranie papieru ulubionego podczas ładowania papieru na tacę wielofunkcyjną. <Domyślne tacki wielofunkcyjnej>
A13R-013