Wysyłanie faksów PC

W tym rozdziale opisano procedury podstawowej obsługi dla wysyłania faksów PC z komputera.
1
Otwórz dokument i wyświetl ekran drukowania.
2
Wybierz urządzenie i naciśnij [Drukuj] lub [OK].
3
Naciśnij na zakładkę [Wpisz miejsce docelowe] i określ tryb komunikacji i numer wykorzystywanego faksu.
[* Tryb komunikacji]: Upewnij się, że wybrano [G3].
[* Numer faksu/Identyfikator URI]: Upewnij się, że wybrano [Numer faksu].
[* Numer faksu]: Wprowadź numer faksu.
Jeżeli musisz określić numer, aby połączyć się z linią zewnętrzną, naciśnij [Ustawienia szczegółowe] [Dodaj prefiks wybierania linii zewnętrznej do numeru faksu G3/IP] i wprowadź numer faksu w polu [G3].
Jeżeli ustawiono [Podczas konfigurowania miejsca docelowego potwierdź numer faksu/identyfikator URI] w oknie [Ustawienia zabezpieczeń], wprowadź określony numer faksu w [Potwierdź numer faksu]. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Pomoc sterownika faksu.
4
Kliknij [Wyślij].
Rozpoczyna się wysyłanie.
Aby anulować wysyłanie, naciśnij dwa razy na ikonę drukarki wyświetlaną na pasku zadań, wybierz plik do anulowania i naciśnij [Document]  [Cancel]  [Tak]. Jeżeli ta ikona nie jest wyświetlana, możesz anulować wysyłanie z poziomu panelu sterowania urządzenia. Sprawdzanie statusu i rejestru wysłanych i odebranych dokumentów
Gdy wyświetlany jest ekran wprowadzania ID Wydziału i hasła albo nazwy użytkownika i hasła
Wprowadź ID Wydziału i hasło albo nazwę użytkownika i hasło.
1
Otwórz dokument i wyświetl ekran drukowania.
2
Wybierz urządzenie i kliknij na [Show Details].
3
Kliknij [General Settings].
4
Kliknij [Add Destination].
5
Wprowadź nazwę odbiorcy w [Destination Name] i numer faksu w [Fax Number], a następnie naciśnij [Add] [Cancel].
Jeżeli musisz określić numer, aby połączyć się z linią zewnętrzną, naciśnij [Outside Dialing Prefix] [Settings] na panelu [Special Features] i wprowadź ten numer.
6
Kliknij [Print].
Rozpoczyna się wysyłanie.
Aby anulować wysyłanie, naciśnij ikonę drukarki wyświetlaną na pasku zadań (Dock), wybierz plik do anulowania  i naciśnij [Delete] lub . Jeżeli ta ikona nie jest wyświetlana, możesz anulować wysyłanie z poziomu panelu sterowania urządzenia. Sprawdzanie statusu i rejestru wysłanych i odebranych dokumentów
Jeżeli NI wydziału i ekran wprowadzania hasła są wyświetlane
Wprowadź numer identyfikacyjny (NI) wydziału oraz hasło.
A13R-071