Wymiana zasobnika z tonerem

Kiedy toner wyczerpie się lub zaczynie go brakować, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o przygotowanie nowego zasobnika z tonerem lub dokonanie wymiany zasobnika z tonerem. Należy przygotować nowy zasobnik z tonerem lub dokonać wymiany zasobnika z tonerem zgodnie z informacjami z wyświetlonego komunikatu.

Uwagi dotyczące wymiany zasobnika z tonerem

Nie wolno dotykać styków () wewnątrz urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
Zasobników z tonerem nie należy wymieniać, zanim nie pojawi się komunikat informujący o konieczności ich wymiany.
Kasetę z tonerem należy trzymać za uchwyt.
Należy unikać zarysowania powierzchni () bębna wewnątrz urządzenia i wystawiania jej na działanie światła. Nie wolno dotykać styków elektrycznych () ani pamięci zasobnika z tonerem ().
Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych komunikatów, patrz Środki zaradcze w przypadku wyświetlenia każdego komunikatu.
Aby uzyskać informacje na temat numerów katalogowych zasobników z tonerem, patrz Materiały eksploatacyjne.
Można sprawdzić aktualną ilość pozostałego toneru. Sprawdzanie poziomu toneru

Procedura wymiany zasobnika z tonerem

Podczas wymiany zasobników z tonerem należy postępować zgodnie z instrukcjami prezentowanymi w filmie wideo oraz podanymi poniżej.
1
Otwórz przednią pokrywę.
2
Wyciągnij zasobnik z tonerem.
3
Wyjmij nowy zasobnik z tonerem z opakowania ochronnego.
4
Wstrząśnij kasetę z tonerem pięć lub sześć razy, tak jak pokazano poniżej, aby równomiernie rozprowadzić toner wewnątrz kasety, a następnie połóż ją na równej powierzchni.
Na razie nie zdejmuj pokrywy ochronnej bębna ().
5
Zdejmij pokrywę ochronną bębna.
6
Zainstaluj kasetę z tonerem.
Wyrównaj zasobnik z tonerem z prowadnicą (), a następnie wepchnij go do gniazda aż do oporu.
Należy uważać, aby część bębna nie uderzyła o brzeg szczeliny.
Włóż zasobnik z tonerem do gniazda oznaczonego odpowiednim kolorem ().
7
Zamknij przednią pokrywę.
A13R-01E