Instalacja wyposażenia opcjonalnego

Jeżeli wykorzystywane jest wyposażenie opcjonalne, aby zarejestrować licencje może być konieczne zalogowanie się z przywilejami administratora. Aby zarejestrować licencję, konieczne będzie wprowadzenie numeru nadrukowanego na certyfikacie kodu dostępu licencji. Przed rozpoczęciem należy znaleźć ten numer. Można zarejestrować licencję, nawet jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci.
1
Przeprowadź test komunikacji.
Sprawdź, czy możesz zarejestrować licencję przez sieć.
1
Naciśnij  (Ustaw./Rejestr.).
2
Naciśnij <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>  <Zarejestruj/Uaktualnij Oprogramowanie>  <Software Management Settings>.
3
Naciśnij przycisk <Test Communication>.
Wyświetlony zostanie komunikat <Do you want to test communication?>.
4
Naciśnij przycisk <Tak>.
Wyświetlone zostaną wyniki testu komunikacji.
Jeżeli wyświetlone zostanie <NG> sprawdź, czy przewód LAN jest podłączony oraz czy prawidłowo skonfigurowano ustawienia sieciowe. Ustawianie z wykorzystaniem Instalacji instrukcji
Jeżeli nie możesz połączyć się z siecią, zarejestruj licencję offline. Jeżeli nie można przeprowadzić rejestracji przez sieć
2
Naciśnij  (Ustaw./Rejestr.).
3
Naciśnij <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>  <Zarejestruj/Uaktualnij Oprogramowanie>  <Install Applications/Options>.
4
Naciśnij na <Numer dostępu do licencji> i wprowadź kod dostępu licencji.
5
Potwierdź numer i naciśnij <Start>.
6
Wybierz funkcję do zainstalowania i naciśnij <Install>.
Jeżeli wyświetlony zostanie ekran umowy licencyjnej, sprawdź te informacje i naciśnij <Zgadzam się>.
7
Naciśnij przycisk  (Ustaw./Rejestr.)  (Ustaw./Rejestr.) <Zast. zmiany ust.>  <Tak>.

Jeżeli nie można przeprowadzić rejestracji przez sieć

Jeżeli, z jakiegokolwiek powodu, urządzenie nie może połączyć się z siecią, zarejestruj licencję offline. Używając komputera podłączonego do sieci, należy najpierw uzyskać klucz licencji, a następnie zarejestrować go poprzez wprowadzenie do urządzenia. Aby uzyskać klucz licencji konieczny jest numer nadrukowany na certyfikacie kodu dostępu licencji oraz numer seryjny urządzenia.
1
Przejdź do strony wydającej licencję (http://www.canon.com/lms/license/) i uzyskaj klucz licencyjny.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wprowadzić kod dostępu licencji i numer seryjny, aby uzyskać klucz licencji.
2
Naciśnij  (Ustaw./Rejestr.).
3
Naciśnij <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>  <Zarejestruj Licencję>.
4
Wprowadź klucz licencji.
5
Naciśnij <Start>  <OK>.
6
Naciśnij przycisk  (Ustaw./Rejestr.)  (Ustaw./Rejestr.) <Zast. zmiany ust.>  <Tak>.
Potwierdzanie numeru seryjnego
Numer seryjny jest wyświetlany w lewym, dolnym rogu ekranu po naciśnięciu przycisku [Licznik/Informacje o urządzeniu]. Numer można także potwierdzić na stronie głównej interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
A13R-0EH