Regulacja jakości obrazu

Można skanować, uzyskując optymalną jakość obrazu, odpowiednią dla danego typu oryginału. Można przykładowo zmienić ton kolorów tak, aby oryginały ze zdjęciami wyglądały jak najatrakcyjniej, a jednocześnie uzyskać wysoki kontrast w przypadku oryginałów zawierających wyłącznie tekst, co znacznie ułatwi ich odczytanie.
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Skanuj i wyślij>. Ekran <Strona główna>
3
Określ odbiorcę na ekranie Podstawowych funkcji skanowania. Ekran Podstawowych funkcji skanowania
4
Naciśnij <Opcje>  <Typ Oryginału>.
5
Wybierz typ oryginału i naciśnij przycisk <OK>.
Aby wyregulować poziom priorytetu przetwarzania tekstu/fotografii, naciśnij <Poziom regulacji> wybierz <Priorytet Tekstu> lub <Priorytet Fotografii>.
6
Naciśnij przycisk <Zamknij>.
7
Naciśnij  (Start).
Oryginały są zeskanowane i rozpoczyna się wysyłanie/zapisywanie.
Jeżeli występuje efekt mory (paski pojawiające się na zeskanowanych oryginałach), należy wyregulować ostrość. Regulacja ostrości podczas skanowania (Ostrość)
A13R-084