Wyraźne skanowanie

W przypadku katalogów, w których znajduje się wiele fotografii, raportów pisanych ołówkiem i grubych magazynów regulacja zabarwienia kolorów i ostrości oraz usunięcie niepotrzebnych cieni może skutkować wyraźniejszym skanowaniem oryginałów.
A13R-083