<Specjalne przetwarzanie>

Aby rozwiązać problemy, które wynikają z takich czynników, jak rodzaj papieru, użyty materiał czy jego stan, użyj szeregu procesów.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Tryb zapobiegający powstawaniu wzoru kropel wody>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Specjalne przetwarzanie>
Można ustawić <Tryb zapobiegający powstawaniu wzoru kropel wody> w sytuacji, gdy toner rozpryskuje się, pojawiają się białe plamy, smugi itp. na obrazach z półtonami w zadaniach drukowania dwustronnego. Natychmiast po włączeniu urządzenia w środowisku o niskiej temperaturze, jeżeli odwzorowanie półtonów wydruku znacznie różni się od oryginalnego dokumentu, należy ustawić ten tryb na <Włącz>.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Tryb zapobiegający powstawaniu wzoru kropel wody>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
B
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
W przypadku ustawienia opcji <Tryb zapobiegający powstawaniu wzoru kropel wody> szybkość drukowania dla pierwszego arkusza staje się mniejsza.

<Regulacja temperatury utrwalania>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Specjalne przetwarzanie>
Możesz zmniejszyć problemy z jakością obrazu, które mają miejsce z powodu nieprawidłowej temperatury modułu utrwalającego poprzez regulację temperatury utrwalania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Regulacja temperatury utrwalania>
<Niskie>, <Standardowy>, <Wysoka 1>, <Wysoka 2>
Tak
Nie
Tak
B
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Ustaw tę opcję w następujących przypadkach. Rezultaty drukowania mogą ulec poprawie.
<Niskie>: Ustaw tę opcję, gdy ten sam niechciany obraz powtarza się, jak pokazano poniżej.


<Wysoka 1>: Ustaw tę opcję, gdy toner z drukowanych obrazów złuszcza się.
<Wysoka 2>: Ustaw tę opcję, gdy ustawienie <Wysoka 1> nie daje wystarczającej poprawy.
Ustaw opcję <Standardowy>, aby nie używać żadnego z pozostałych ustawień.
Prędkość drukowania jest obniżona po ustawieniu opcji <Wysoka 2>.
Złuszczanie się tonera można poprawić bez zmiany tego ustawienia, zmieniając typ papieru i środowisko użytkowania.

<Tryb zapobiegania zawijaniu>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Specjalne przetwarzanie>
Można ustawić <Tryb zapobiegania zawijaniu>, aby ograniczyć zwijanie na końcu papieru, które pojawia się wskutek wysokiej temperatury i ciśnienia panujących w zespole utrwalającym podczas drukowania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Tryb zapobiegania zawijaniu>
<Tryb 1>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Tryb 2>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
B
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Jeśli to ustawienie znajduje się w pozycji <Włącz>, może wpływać na jakość druku.
Jeśli ustawienie opcji <Tryb 1> na <Włącz> nie zmniejsza zwijania, ustaw opcję <Tryb 2> na <Włącz>. Jeśli ustawienie opcji <Tryb 1> oraz <Tryb 2> nie zmniejsza zwijania, ustaw opcje <Tryb 1> i <Tryb 2> na <Wyłącz> i ustaw opcję <Przełączanie metody podawania papieru> na <Prioryt. Wydr. Str.>.

<Tryb zapobiegania ślizganiu się papieru>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Specjalne przetwarzanie>
Papier może nie być podawany prawidłowo podczas drukowania lub jakość wydruku może być niższa, w zależności od środowiska użytkowania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Tryb zapobiegania ślizganiu się papieru>
<Wyłącz>, <Tryb 1>, <Tryb 2>
Tak
Nie
Tak
B
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Tryb 1> : Ustaw tę opcję w przypadku drukowania dokumentów zawierających dużą ilość obrazów lub tekstu na każdej stronie. Jednak zmniejszyć może się szybkość drukowania.
<Tryb 2> : Ustaw tę opcję w przypadku drukowania dokumentów zawierających małą ilość obrazów lub tekstu na każdej stronie. Prędkość drukowania nie zostanie zmniejszona w takim stopniu jak w przypadku <Tryb 1>.
<Wyłącz>: Ustaw tę opcję, jeśli nie chcesz, aby prędkość drukowania została zmniejszona. Jakość wydruku nie ulegnie jednak poprawie.

<Autom. czyszczenie pomocniczej rolki transferowej>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Specjalne przetwarzanie>
Druga rolka transferowa jest czyszczona po wykonaniu zadania drukowania z określonym dowolnym rozmiarem. Ustaw tę opcję, gdy tylna strona papieru jest zabrudzona.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Autom. czyszczenie pomocniczej rolki transferowej>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
B
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji

<Tryb zapobiegania białym smugom>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Specjalne przetwarzanie>
Na wydrukowanym obrazie mogą pojawić się białe smugi. To ustawienie może to poprawić.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Tryb zapobiegania białym smugom>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
B
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Wybór ustawienia <Włącz> może spowodować zmniejszenie gęstości wydruku.

<Korekcja utrwal. podczas używ. zwykł. papieru>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Specjalne przetwarzanie>
Na wydrukowanym obrazie mogą pojawić się smugi, w zależności od typu papieru i środowiska użytkowania. To ustawienie może to poprawić.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Korekcja utrwal. podczas używ. zwykł. papieru>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
B
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Wybór ustawienia <Włącz> spowoduje zmniejszenie prędkości drukowania.

<Korekcja utrwal. na końcu podczas używ. zwykł. pap.>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Specjalne przetwarzanie>
Kolory mogą stać się ciemniejsze w końcowej części drukowanych obrazów, ponieważ toner jest niewystarczająco utrwalony. To ustawienie może to poprawić.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Korekcja utrwal. na końcu podczas używ. zwykł. pap.>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
B
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Wybór ustawienia <Włącz> spowoduje zmniejszenie prędkości drukowania.

<Tryb wypełn. obsz. dopas. obrazu dla zwykłego pap.>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Specjalne przetwarzanie>
Jakość wykończenia można poprawić, włączając tę opcję w przypadku korzystania z papieru zwykłego o gładkiej powierzchni.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Tryb wypełn. obsz. dopas. obrazu dla zwykłego pap.>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
B
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Jeżeli ustawienie <Włącz> zostanie wybrane w przypadku używania papieru zwykłego o niegładkiej powierzchni, mogą wystąpić problemy z utrwalaniem tonera.

<Tryb wypełn. obsz. dopas. obrazu dla grubego pap.>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Specjalne przetwarzanie>
Jakość wykończenia można poprawić, włączając tę opcję w przypadku korzystania z papieru grubego o niegładkiej powierzchni.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Tryb wypełn. obsz. dopas. obrazu dla grubego pap.>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
B
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Jeżeli ustawienie <Włącz> zostanie wybrane w przypadku używania papieru o gładkiej powierzchni, mogą wystąpić problemy z utrwalaniem tonera.

<Tryb zapobiegający zamykaniu koperty>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Specjalne przetwarzanie>
Można ustawić <Tryb zapobiegający zamykaniu koperty>, aby zapobiec topieniu się kleju na skrzydełkach koperty i tym samym zaklejaniu koperty, które pojawia się wskutek wysokiej temperatury i ciśnienia panujących w zespole utrwalającym podczas drukowania na kopertach.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Tryb zapobiegający zamykaniu koperty>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
B
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Ta opcja jest dostępna wyłącznie podczas drukowania na kopertach.
Jeśli dla tej opcji wybrano ustawienie <Włącz>, może to negatywnie wpłynąć na jakość obrazu.
A13R-0H0