<Ustawienia Wydruku Papieru>

Określ ustawienia wyjściowe papieru, które są wspólne dla wszystkich funkcji.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Oddzielanie Zadań Między Zadaniami>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Ta opcja pozwala wstawić określony papier na początku każdego zadania, gdy drukowanych jest kilka zadań jednocześnie.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Oddzielanie Zadań Między Zadaniami>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Zmień> (wybierz źródło papieru)
Tak
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji

<Oddzielanie Zadań Między Kopiami>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Ta opcja pozwala wstawić określony papier co określoną liczbę zestawów kopii w celu rozdzielenia zestawów. Po jej włączeniu papier jest wstawiany w przypadku drukowania z ustawieniem <Układanie (Kolej. Stron)>, <Przesunię.> lub <Zszywanie>.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Oddzielanie Zadań Między Kopiami>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Kopie> (1 do 10 do 9999)
Tak
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Zmień> (wybierz źródło papieru)
Tak
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Gdy używany jest tryb Grupuj (Te same strony), pomiędzy zestawy kopii nie można wstawiać arkuszy oddzielających zadania.
A13R-0H8