<Ustawienia komunikacji danych systemowych>

Określ ustawienia dla DNS i proxy używanych dla komunikacji konkretnego systemu danych za pośrednictwem linii podrzędnej.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Ustawienia Adresu Serwera DNS>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia linii podrzędnej> <Ustawienia komunikacji danych systemowych>
Skonfiguruj ustawienia adresu serwera DNS dla linii podrzędnej. Konfigurowanie serwera DNS linii podrzędnej
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Adresu Serwera DNS>
<Główny Serwer DNS>
Nie
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Podrzędny Serwer DNS>
Nie
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji

<Ustawienia Proxy>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia linii podrzędnej> <Ustawienia komunikacji danych systemowych>
Skonfiguruj ustawienia proxy dla linii podrzędnej. Konfiguracja serwera proxy
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Proxy>
<Użyj Proxy>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Adres Serwera> (adres IP albo FQDN)
Nie
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Numer Portu>: 1 do 80 do 65535
Nie
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia Uwierzytelniania>
<Użyj uwierzytelniania proxy>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Nazwa Użytkownika> (maksymalnie 24 znaki)
Nie
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Hasło> (maksymalnie 24 znaki)
Nie
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji

<Wybierz linię do użycia>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia linii podrzędnej> <Ustawienia komunikacji danych systemowych>
Wybierz linię dla linii podrzędnej. Wybór linii
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wybierz linię do użycia>
<Główna linia>, <Linia podrzędna>
Nie
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
A13R-0FS