Ustawianie komunikacji e-mail/I-faks

Aby wysyłać zeskanowane dokumenty bezpośrednio za pośrednictwem funkcji e-mail/I-faks bez korzystania z komputera, należy skonfigurować ustawienia komunikacji, takie jak serwer pocztowy, metody uwierzytelniania itd. Standardowo, serwer SMTP jest wykorzystywany do wysyłania, natomiast serwer SMTP lub POP3 do odbierania. Możesz ustawić kodowanie i inne parametry. Aby uzyskać więcej informacji na temat niezbędnych ustawień, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych lub administratorem sieci.
1
Naciśnij  (Ustaw./Rejestr.).
2
Naciśnij <Ustawienia funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>  <Ustawienia Komunikacji>.
3
Ustaw komunikację.
1
Określ podstawowe ustawienia.
<Adres E-mail>
Wprowadź adres e-mail urządzenia.
Możesz określić jakąkolwiek nazwę, jako nazwę użytkownika (część po lewej stronie znaku @). Wprowadź zarejestrowaną nazwę hosta po prawej stronie znaku @.
<Serwer SMTP>
Wprowadź nazwę serwera SMTP (lub adres IP).
Po określeniu ustawień sprawdź połączenie dla <SMTP>.
<Użyj POP RX>
Naciśnij <Włącz> jeżeli chcesz odbierać wiadomości e-mail/I-faksy za pomocą serwera POP3:
<Użyj SMTP RX>
Naciśnij na <Włącz> jeżeli chcesz ustawić urządzenie tak, aby serwer SMTP odbierał e-maile i I-faksy. Należy pamiętać, że nie można odbierać przez SMTP, jeżeli nie zarejestrowałeś nazwy hosta urządzenia na serwerze DNS.
2
Naciśnij przycisk <Dalej>.
3
Określ ustawienia serwera POP.
<Serwer POP>
Wprowadź nazwę serwera POP3 (lub adres IP).
Po określeniu ustawień sprawdź połączenie dla <Serwer POP>.
<Nazwa login POP>
Aby korzystać z serwera POP3, wprowadź nazwę użytkownika określonego konta pocztowego z wykorzystaniem znaków alfanumerycznych.
<Hasło POP>
Aby korzystać z serwera POP3, wprowadź hasło do określonego konta pocztowego.
<Odstęp dla POP>
Możesz ustawić czas w minutach, po którym urządzenie będzie automatycznie sprawdzało pocztę na serwerze POP.
4
Naciśnij przycisk <Dalej>.
5
Określ ustawienia komunikacji szyfrowanej.
<SMTP TX>
Aby zakodować komunikację do/od serwera SMTP za pomocą TLS naciśnij na <Włącz>. Jeżeli ustawisz <Włącz>, możesz potwierdzić certyfikat serwera TLS podczas komunikacji z serwerem i dodać CN do elementów potwierdzania. <Ustawienia E-mail/I-Faks> <Potwierdź certyfikat TLS dla SMTP TX>
<RX SMTP>
Aby zakodować komunikację za pomocą TLS podczas odbierania wiadomości e-mail i I-faksów z wykorzystaniem serwera SMTP, naciśnij na <Zawsze TLS> lub <Włącz>. Jeżeli nie chcesz odbierać danych innych, niż zakodowane, wybierz <Zawsze TLS>.
Aby zaszyfrować odbiór SMTP za pomocą protokołu TLS, przygotuj wcześniej parę klucza.Konfiguracja klucza i certyfikatu dla TLS
<POP>
Aby zakodować komunikację do/od serwera POP3 za pomocą protokołu TLS naciśnij <Włącz>. Jeżeli ustawisz <Włącz>, możesz potwierdzić certyfikat serwera TLS podczas komunikacji z serwerem i dodać CN do elementów potwierdzania. <Ustawienia E-mail/I-Faks> <Potwierdź certyfikat TLS dla POP RX>
6
Naciśnij przycisk <Dalej>.
Ustawianie uwierzytelniania POP przed wysyłaniem
Uwierzytelnianie POP przed wysyłaniem (POP przed SMTP) stanowi potwierdzenie użytkowników przez serwer POP (serwer odbioru poczty) przed wysyłaniem, co jest funkcją umożliwiającą blokowanie nieautoryzowanych wiadomości e-mail przesyłanych przez strony trzecie.
Ustawianie uwierzytelniania SMTP
Uwierzytelnianie SMTP (SMTP AUTH) weryfikuje użytkowników dzięki sprawdzaniu nazw użytkowników i haseł podczas wysyłania wiadomości e-mail. Można również zakodować komunikację SMTP (wysyłaną i odbieraną).
4
Naciśnij przycisk <OK>.
W zależności od środowiska może być konieczne podanie numeru portu SMTP/POP3. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych lub administratorem sieci. <Wprowadź numer portu dla SMTP TX/POP RX>
A13R-03L