<Ustawienia E-mail/I-Faks>

Określ ustawienia dla wysyłania wiadomości e-mail oraz I-faksów.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Zapisz Nazwę Urządzenia>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
Można zarejestrować nazwę firmy lub wydziału jako nazwę urządzenia. Zarejestrowana nazwa jest wyświetlana/drukowana u odbiorcy, jako informacje o nadawcy podczas wysyłania wiadomości e-mail/I-faks.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zapisz Nazwę Urządzenia>
Zarejestruj nazwę urządzenia
Tak
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Zarejestrowana nazwa jednostki jest wyświetlana jako nazwa dla adresu e-mail w następującym formacie: „nazwa jednostki <adres e-mail>”.
W nazwie urządzenia można wprowadzić maksymalnie 24 znaki.
W przypadku wiadomości e-mail i dokumentów I-Faks adres e-mail używany do logowania w usłudze zostaje wyświetlony w polu Od: na urządzeniu odbiorcy. Rejestracja informacji o użytkowniku w urządzeniu lokalnym
Po naciśnięciu opcji <Ustawienia E-mail/I-Faks> skonfigurowaniu dla opcji <Wprowadź uwierzytelnio. użytkownika jako nadawcę> ustawienia <Włącz> adres e-mail zarejestrowany dla zalogowanego użytkownika jest wyświetlany jako nazwa nadawcy w polu Od:, niezależnie od używanej usługi logowania.

<Ustawienia Komunikacji>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
Możesz określić ustawienia serwera poczty i metodę uwierzytelniania wykorzystywaną dla wiadomości e-mail/I-faksów. Ustawianie komunikacji e-mail/I-faks
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Komunikacji>
<Adres E-mail>: Wprowadź adres e-mail
Tak
Tak
Tak
A
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Serwer SMTP>: Dodaj serwer SMTP
Tak
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Użyj POP RX>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Użyj SMTP RX>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Serwer POP>: Dodaj serwer POP
Tak
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Nazwa login POP>: Wprowadź nazwę logowania POP
Tak
Tak
Tak
A
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Hasło POP>: Wprowadź hasło POP
Tak
Tak
Tak
A
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Odstęp dla POP>: 0 do 99 minut
Tak
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<SMTP TX>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<RX SMTP>: <Zawsze TLS>, <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<POP>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Metoda uwierzytelniania POP>: <Standardowy>, <APOP>, <Uwierzy. POP>
Tak
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Uwierzytelnianie SMTP (SMTP UWIERZY.)>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Nazwa Użytkownika>, <Hasło>
<Uwierzytel. POP przed wysłaniem>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Wyś. ekran uwierz. przy wysyłaniu>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Jeżeli dla opcji <Odstęp dla POP> zostanie wybrane ustawienie mniejsze niż 10 minut (z wyłączeniem ustawienia 0 minut), urządzenie nie będzie w stanie całkowicie przejść do Trybu Uśpienia.
Urządzenie może odbierać wyłącznie I-faksy oraz powiadomienia o błędach połączeń.

<Wprowadź numer portu dla SMTP TX/POP RX>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
Możesz zmienić numer portu SMTP oraz POP.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wprowadź numer portu dla SMTP TX/POP RX>
<SMTP TX>: 1 do 25 do 65535
<POP RX>: 1 do 110 do 65535
Tak
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji

<Ustawienia S/MIME>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
Istnieje możliwość skonfigurowania protokołu S/MIME. Po dokonaniu konfiguracji w przypadku korzystania z funkcji E-mail/I-Faks zostają włączone możliwości dodania podpisu cyfrowego i szyfrowania wiadomości e-mail.
Ustawianie szyfrowania wiadomości e-mail
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia S/MIME>
<Ustawienia szyfrowania>: <Zawsze szyfruj>, <Szyfruj tylko gdy certyfikat>, <Nie szyfruj>
<Dodaj Podpisy Cyfrowe>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustaw Szczegóły>:
<Algorytm Szyfrowania>: <3DES>, <AES128>, <AES256>
<Algorytm Podpisu>: <SHA1>, <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
<Zweryfi. podpis przy odbio.>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Drukuj podpis przy odbio.>: <Włącz>, <Wyłącz>

<Potwierdź certyfikat TLS dla SMTP TX>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
Możesz sprawdzić, czy certyfikat serwera TLS jest ważny, podczas wysyłania za pomocą SMTP. Można potwierdzić ważność certyfikatu oraz łańcucha certyfikatu, oraz potwierdzić CN (common name - nazwa wspólna).
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Potwierdź certyfikat TLS dla SMTP TX>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Dodaj poz. do weryfikacji>: <CN>: Wł., Wył.
Jeżeli nie chcesz potwierdzać certyfikatu, komunikacja TLS będzie przeprowadzana nawet, jeżeli certyfikat nie jest ważny.
Jeżeli występuje jakikolwiek problem z certyfikatem, wysyłanie za pomocą SMTP nie powiedzie się.

<Potwierdź certyfikat TLS dla POP RX>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
Możesz sprawdzić, czy certyfikat serwera TLS jest ważny, podczas odbierania za pomocą POP. Można potwierdzić ważność certyfikatu oraz łańcucha certyfikatu, oraz potwierdzić CN (common name - nazwa wspólna).
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Potwierdź certyfikat TLS dla POP RX>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Dodaj poz. do weryfikacji>: <CN>: Wł., Wył.
Jeżeli nie chcesz potwierdzać certyfikatu, komunikacja TLS będzie przeprowadzana nawet, jeżeli certyfikat nie jest ważny.
Jeżeli występuje jakikolwiek problem z certyfikatem, odbieranie za pomocą POP nie powiedzie się.

<Maksymalny Rozm. Wysyłanych Danych>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
Można ustawić maksymalny rozmiar danych, jaką mogą mieć wysyłane wiadomości e-mail i dokumenty I-faks. Gdy wielkość wysyłanej wiadomości e-mail przekracza ustawiony limit rozmiaru danych, wówczas przed wysyłką jest ona dzielona na kilka wiadomości e-mail. Jednakże, należy pamiętać, że kiedy transmisja I-faks przekracza limit rozmiaru danych, to taki I-faks traktowany jest jako błąd i nie jest on wysyłany.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Maksymalny Rozm. Wysyłanych Danych>
0 do 3 do 99 MB
Tak
Nie
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Jeżeli jako rozmiar danych wprowadzone jest „0” MB, to nie ma wtedy limitu rozmiaru wysyłanych danych.
Ustawić niższa wartość maksymalnego rozmiaru wysyłanych danych, niż limit danych dla serwera poczty.

<Domyślny temat>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
Jeżeli podczas wysyłania wiadomości e-mail/I-faks nie wpisujesz tematu, możesz tak skonfigurować urządzenie, aby temat był wprowadzany automatycznie.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Domyślny temat>
Wprowadź temat:  Dołączony obraz
Tak
Nie
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji

<Wpr. uwierzytelnione. użytkownika do Odpowiedz do>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
Możesz wybrać, czy ma być ustawiany adres e-mail zalogowanego z wykorzystaniem zarządzania uwierzytelnianiem prywatnym do urządzenia użytkownika, jako adres zwrotny podczas wysyłania wiadomości e-mail/I-faks.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wpr. uwierzytelnione. użytkownika do Odpowiedz do>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
W przypadku logowania z wykorzystaniem Uwierzytelniania użytkownika, nazwa zalogowanego użytkownika jest wyświetlana w <100> na liście nazwy nadawcy (TTI). Jeżeli wybrano <Włącz>, nazwa logowania w <100> zostanie automatycznie ustawiona jako <Nazwa Nadawcy (TTI)> w <Opcje>.
Jeżeli jako adres zwrotny zostanie wprowadzony adres e-mail w <Opcje>, podczas wysyłania wiadomości e-mail lub dokumentu I-faks adresowi e-mail zostaje nadany priorytet nawet wówczas, gdy funkcję <Wpr. uwierzytelnione. użytkownika do Odpowiedz do> ustawiono na <Włącz>.

<Określ użyt. uwierz. jako nadawcę wiadomości e-mail>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
W polu „Od” na urządzeniu odbierającym wiadomość e-mail wyświetlany jest adres e-mail użytkownika zalogowanego za pomocą uwierzytelniania użytkownika.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Określ użyt. uwierz. jako nadawcę wiadomości e-mail>
<Od nagłówka>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Nagłówek ścieżki zwrotnej>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
W zależności od docelowego środowiska wysłanie wiadomości e-mail może być niemożliwe, jeśli nagłówek Od i nagłówek ścieżki zwrotnej nie będą zgodne.

<Określ użytkownika uwierzytel. jako nadawcę I-faksu>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
W polu „Od” na urządzeniu odbierającym I-faks wyświetlany jest adres e-mail użytkownika zalogowanego za pomocą uwierzytelniania użytkownika.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Określ użytkownika uwierzytel. jako nadawcę I-faksu>
<Od nagłówka>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Nagłówek ścieżki zwrotnej>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
W zależności od docelowego środowiska wysłanie wiadomości e-mail może być niemożliwe, jeśli nagłówek Od i nagłówek ścieżki zwrotnej nie będą zgodne.

<Zezwól Niezarej. Odb. na wysył. e-mail>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
Jeżeli urządzenie jest wykorzystywane wraz z zarządzanie uwierzytelnianiem prywatnym możesz wybrać, czy można wysyłać z adresu e-mail, który nie jest zarejestrowany w urządzeniu. Jeżeli wybierzesz <Wyłącz>, wyłącznie użytkownicy, którzy zarejestrowali swoje adresy e-mail mogą wysyłać tego typu wiadomości.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zezwól Niezarej. Odb. na wysył. e-mail>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Jeśli opcję <Wprowadź uwierzytelnio. użytkownika jako nadawcę> ustawiono na <Wyłącz>, u odbiorcy zostanie wyświetlony adres zarejestrowany w ustawieniach informacji o urządzeniu.

<Odstęp czas. dla trybu pełnej TX>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
Można ustawić przedział czasu, jaki urządzenie musi odczekać, zanim automatycznie zakończy operację wysyłania, jeżeli wcześniej użytkownik nie otrzyma od odbiorcy powiadomienia o wyniku transmisji poprzez e-mail (MDN). Opcja ta odnosi się do wysyłania I-faksu w trybie <Pełny>.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Odstęp czas. dla trybu pełnej TX>
1 do 24 do 99 g.
Tak
Nie
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji

<Drukuj MDN/DSN dopóki trwa odbiór>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
W Trybie pełnym dla I-faksów, wiadomości e-mail są przesyłane do urządzenia od odbiorcy i od serwera pocztowego, powiadamiając czy odbiorca prawidłowo odebrał I-faksy. Możesz wybrać, czy drukować te powiadomienie po odebraniu przez urządzenie.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Drukuj MDN/DSN dopóki trwa odbiór>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Dostarczenie I-faksu może być także potwierdzone w raporcie TX. Raport wyniku TX

<Użyj wysyłania przez Serwer>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
Możesz wybrać, czy umożliwić użytkownikom zmianę ustawień <Wyś. przez serwer> podczas wysyłania I-faksów.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj wysyłania przez Serwer>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Dla I-faksów, jeżeli dla <Wyślij przez serwer> ustawiono <Wyłącz>, to nawet pomimo wprowadzenia maksymalnego rozmiaru danych dla wysyłania, nie będzie obowiązywał limit rozmiaru danych dla wysyłania.

<Dopuść MDN nie poprzez Serwer>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
Urządzenie odbierające I-faks może wysłać MDN (e-mail z powiadomieniem o wyniku wysyłania) na adres IP urządzenia wysyłającego bez wykorzystania do tego celu serwera poczty.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Dopuść MDN nie poprzez Serwer>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji

<Ogranicz domenę odbiorcy>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
W przypadku funkcji wysyłania wiadomości e-mail albo I-Faks możesz zezwolić na wysyłanie tylko na adresy należące do określonej domeny.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ogranicz domenę odbiorcy>
<Ogranicz Wysyłanie do Domen>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Zapisz> (<Nazwa Domeny>, <Wyślij do Poddomeny> (<Zezwól>, <Odrzuć>)), <Szczegóły/Edytuj>, <Usuń>

<Auto. dokańczanie wprowa. adresów E-Mail>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
Możesz ustawić urządzenie tak, aby automatycznie wyświetlało adresy e-mail zarejestrowane w Książce adresowej lub na serwerze LDAP w oparciu o początkowe znaki wprowadzanego adresu e-mail.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Auto. dokańczanie wprowa. adresów E-Mail>
<Wyłącz>, <Książka adresowa (Lokalnie)>, <Serwer LDAP>
Tak
Nie
Nie
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Jeśli wybrano ustawienie <Serwer LDAP>:
Wybierz serwer LDAP do przeszukania.
Adresy e-mail które są zapisane wraz z kodami dostępu nie są wyświetlane.

<Auto. dodaj wybraną domenę do odb. bez domeny>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>
Można wcześniej zarejestrować często używane nazwy domen, aby wyeliminować konieczność wprowadzania domeny podczas określania adresu, ponieważ nazwa domeny z symbolem @ jest automatycznie dołączana. Jeśli chcesz wysłać do „123@example.com”, zarejestruj nazwę domeny „example.com”. W przypadku określenia adresu, który już zawiera domenę z tym ustawieniem włączonym, domeny w tym ustawieniu są nieprawidłowe.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Auto. dodaj wybraną domenę do odb. bez domeny>
<Nazwa Domeny>
<Podczas wysyłania e-mail>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Podczas wysyłania I-fax>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Nie
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Należy zwrócić uwagę na poniższe informacje podczas importowania książki adresowej do innego urządzenia.
 Ponieważ to ustawienie odpowiada ustawieniom urządzenia, z którego korzystasz, domena może różnić się od tej przypisanej przez urządzenie. Sprawdź to ustawienie przed użyciem go na innym urządzeniu.
 Wysyłanie może nie być możliwe w przypadku importowania adresów bez informacji o domenie do urządzenia, które nie ma tego ustawienia, ponieważ adresy są nieprawidłowe.
A13R-0J4