Zapisywanie dokumentów w innych urządzeniach

Należy postępować zgodnie z poniższymi procedurami, aby zapisać zeskanowane dokumenty w Zaawansowana przestrzeń innej drukarki wielofunkcyjnej Canon lub na serwerze Windows.
1
Ustaw oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Skanuj i zapisz>. Ekran <Strona główna>
3
Naciśnij przycisk <Sieć>.
4
Wybierz urządzenie, do którego chcesz uzyskać dostęp.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów na ekranie i instrukcji ich eksploatacji, patrz Praca z plikami i katalogami zapisanymi w innych urządzeniach.
5
Wyświetl miejsce zapisywania i naciśnij <Skanowanie>.
6
Wybierz ustawienia skanowania według potrzeb.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień skanowania, patrz Ekran ustawień i czynności dostępne dla skanowania, umożliwiające zapisanie pliku.
7
Naciśnij  (Start).
Oryginały są skanowane i zapisywane w formie plików.
Podczas anulowania skanowania, naciśnij przycisk <Anuluj> lub  (Stop) <Tak>.
Jeżeli wyświetlany jest komunikat <Nac. klaw. [Start] aby zeskanować następny oryginał.>
Aby sprawdzić wyniki zapisywani, naciśnij  (Monitor stanu) <Zapisz>  <Rejestr zadania>. Jeżeli <NG> jest wyświetlane, plik nie został zapisany prawidłowo. Wykonaj ponownie tę operację.
A13R-092