Jeśli urządzenie nie działa

Jeśli podczas korzystania z urządzenia wystąpi problem, przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu, należy sprawdzić następujące kwestie.

Sprawdzić w pierwszej kolejności

Czy na ekranie dotykowym wyświetlany jest komunikat?

W przypadku wystąpienia błędu lub problemu podczas pracy urządzenia na panelu dotykowym zostanie wyświetlony komunikat.
Wyświetlany jest komunikat lub numer zaczynający się od symbolu „#” (kod błędu)

Czy świeci się przycisk  (Oszczędzanie energii)?

Jeśli świeci się, naciśnij przycisk  (Oszczędzanie energii), aby anulować tryb uśpienia.

Czy urządzenie jest podłączone do komputera prawidłowo?

Sprawdzić połączenie sieciowe urządzenia i komputera.
Konfigurowanie środowiska sieciowego

Jeśli urządzenie nie reaguje na operacje komputerowe

Uruchom urządzenie ponownie.

Jeśli urządzenie nie reaguje pomimo włączonego zasilania, należy wyłączyć zasilanie (Wyłączanie urządzenia). Należy sprawdzić, czy kabel zasilający został poprawnie podłączony, odczekać co najmniej 10 sekund od wyłączenia głównego zasilania, a następnie ponownie włączyć zasilanie (Włączanie urządzenia).

Sprawdzić, czy sterownik jest zainstalowany prawidłowo.

Aby uzyskać informacje na temat instalowania sterownika, patrz Instalowanie sterowników.

Sprawdzić, czy adres IP urządzenia jest prawidłowy.

Należy sprawdzić ustawienia adresu IP i zmienić je, jeśli są nieprawidłowe. Aby uzyskać informacje na temat ustawień, patrz Ustawianie z wykorzystaniem Instalacji instrukcji.

Kiedy wyświetlony zostanie ekran uwierzytelniania (ekran logowania)

Zalogować się jako zarejestrowany użytkownik.

Kiedy wyświetlony zostanie ekran uwierzytelniania (ekran logowania), należy zalogować się jako zarejestrowany użytkownik, aby dalej korzystać z urządzenia.
Logowanie do urządzenia
A13R-0L0