Zmena služieb prihlásenia

Použitie overovania používateľov sa nazýva službou prihlásenia. Zariadenie je predvolene nastavené na použitie overovania používateľov (správa osobného overovania) pre službu prihlásenia. Ak chcete používať DepartmentID Authentication, zmeňte službu prihlásenia v SMS.

Zmena služby prihlásenia

1
Prihláste sa do funkcie Remote UI (Vzdialené PR). Spustenie vzdialeného UR
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Service Management Service].
3
Kliknite na položku [System Application Management] [Start] v ponuke [SMS Installer Service (Password Authentication)].
Stav sa zmení na hodnotu [Started].
4
Kliknite na položku [Enhanced System Application Management]  [Switch] v ponuke [DepartmentID Authentication].
Stav sa zmení na hodnotu [Start after Restart].
5
Reštartujte zariadenie. Reštartovanie stroja
Zariadenie sa reštartuje a začnú platiť zmenené nastavenia.
Po spustení DepartmentID Authentication
Ak na stránke portálu Remote UI (Vzdialené PR) kliknete na položku [Service Management Service], zobrazí sa prihlasovacia obrazovka do SMS. Na účely zabezpečenia je zariadenie nakonfigurované tak, aby nepovoľoval prihlásenie s predvoleným heslom určeným pre SMS. Stlačte tlačidlo  (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia správy>  <Nastavenia zabezp.>  <Nastavenia overenia/hesla>  <Nastavenia hesla>  dočasne nastavte položku <Povoliť použitie predvol. hesla pre vzdialený prístup> na možnosť <Zap.>.
Po prihlásení sa do SMS použitím predvoleného hesla obnovte pôvodnú úroveň zabezpečenia zmenou predvoleného hesla a obnovením nastavenia možnosti <Povoliť použitie predvol. hesla pre vzdialený prístup> na hodnotu <Vyp.>.
Prihlasovacie heslo určené pre SMS je „MeapSmsLogin“. Ak sa prihlásite heslom „MeapSmsLogin“, zobrazí sa obrazovka na zmenu hesla. Na účely zabezpečenia postupujte podľa pokynov na obrazovke a zmeňte heslo.
Heslo do SMS je možné zmeniť pomocou možnosti [Change Password] v časti [System Management].
Heslo si dobre zapamätajte. V opačnom prípade nebude možné používať SMS. Ak heslo zabudnete, kontaktujte predajcu alebo servisného zástupcu.
Návrat na overovanie používateľov
Vyberte položku [Enhanced System Application Management] [User Authentication], kliknite na položku [Switch] a reštartujte zariadenie. Ak nebudete používať službu inštalačného programu SMS (overovanie hesiel), po reštartovaní zariadenia vyberte možnosť [System Application Management] [SMS Installer Service (Password Authentication)] a kliknite na položku [Stop].

Nastavenie v prípade používania DepartmentID Authentication

Keď implementujete správu ID oddelenia spolu s DepartmentID Authentication, dbajte na to, aby správca (systému) spravoval ID oddelení a kódy PIN. Na zvýšenie zabezpečenia sa prihláste použitím ID správcu systému (ID systémového manažéra) a zmeňte ID a kód PIN správcu systému.
To, ktorí používatelia sa stanú správcom alebo bežnými používateľmi závisí od toho, či je nastavená funkcia overovania ID oddelenia a nastavenia správcu systému (podľa tabuľky nižšie).
Správa ID oddelenia
Nastavenia správcu systému
Správca
Bežní používatelia
Zap.
Nastaviť
Správca systému
Používatelia overovaní pomocou ID oddelenia a kódu PIN (nie pre správcu systému)
Režim vypnutý
Používatelia overovaní použitím ID oddelenia a kódu PIN
Žiadne
Vyp.
Nastaviť
Správca systému
Iní používatelia než správca systému
Režim vypnutý
Všetci používatelia
Žiadne

Zmena ID a kódu PIN správcu systému

Aktivácia správy ID oddelenia

Prihlásenie, keď je povolená správa ID oddelenia použitím DepartmentID Authentication

Implementácia obmedzení funkcií a správy používateľov

A13Y-0RA