Systémové možnosti

Inštaláciou systémových doplnkov môžete ešte viac zlepšiť výkon zariadenia.

Súprava na tlač čiarových kódov

Tento doplnok umožňuje tlačiť čiarové kódy. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Bar Code Printing (Tlač čiarových kódov) na lokalite online príručky.

Medzinárodná množina čísiel PCL

Táto možnosť umožňuje pridať pre tlačiareň PCL nasledujúce písma. Následne budete môcť tlačiť vo viacerých jazykoch v prostredí SAP Unicode.
Andale® a WorldType® Collection J (japonská verzia)
Andale® a WorldType® Collection K (kórejská verzia)
Andale® a WorldType® Collection S (verzia v zjednodušenej čínštine)
Andale® a WorldType® Collection T (verzia v tradičnej čínštine)
Na podporu rozdielov dizajnu znakov v závislosti od oblasti sú k dispozícii štyri verzie písma.

Univerzálna súprava na tvorbu súborov PDF vo formáte Trace & Smooth

Táto možnosť je užitočná, keď používate v zariadení funkciu odosielania. Umožňuje konvertovať text a čiarové kresby naskenovaného obrazu na škálovateľné údaje obrysu. Obrysové dáta (Trace) môžu byť vytiahnuté a používané v Adobe Illustrator. Postup vyhladenia sa môže použiť aj pre text obrysových údajov tak, aby sa zobrazili menej zubaté, keď sa zobrazia na monitore počítača alebo sa vytlačia.

Univerzálna súprava na odosielanie s digitálnym podpisom užívateľa

Táto možnosť umožňuje používať funkciu odosielania v zariadení so zabezpečením. Umožňuje odosielať súbory PDF alebo XPS s jedinečným digitálnym podpisom používateľa získaným od certifikačného úradu. To umožňuje prijímateľovi súboru PDF alebo XPS overiť, ktorý užívateľ súbor podpisoval. Pridanie digitálneho podpisu do odoslaných súborov

Formáty súborov a potreba voliteľných produktov

V závislosti od formátov súborov a funkcií, ktoré chcete používať, sa môžu vyžadovať voliteľné produkty. Pozrite si nasledujúcu tabuľku.
–:
Štandardná funkcia
:
Požadované voliteľné produkty
Formát súboru (podrobné nastavenie)
Skenovať a odoslať / Skenovať a uložiť
JPEG
TIFF
PDF; Trace & Smooth
PDF; Kompakt.
PDF (OCR (Vyhľad. text))
PDF (Kódovať)
PDF (Podis zariadenia)
 PDF(Podpis užívateľa)
PDF (Formátovať na PDF/A)
XPS (Kompakt.)
XPS (OCR (Vyhľad. text))
XPS (Podis zariadenia)
 XPS (Podpis užívateľa)
OOXML (Word)
OOXML (PowerPoint)
Nasledujúce formáty súborov je možné použiť s funkciou prístupu k uloženým súborom: JPEG, TIFF, PDF, XPS. Ak chcete tlačiť súbory v iných formátoch, premiestnite ich do počítača a vytlačte použitím ovládača tlačiarne a pod.
A13Y-0RS