Položky zobrazené v časovom prehľade

Položky zobrazené v časovom prehľade sa líšia v závislosti od funkcie. V tejto časti uvádzame opis položiek pre každú funkciu.

Kopírovať

 Pomer priblíženia

 Zdroj papiera

Farebný režim

Fax

 Miesto určenia

Skenovať a odoslať

 Prvé miesto určenia

 Typ prvého miesta určenia

Skenovať a uložiť (Sieť)

 Názov priečinka

 Ikona schránky

Prejsť k ulož. súborom (Sieť)

Názov súboru

 Typ schránky

Ak je vybraných viac súborov, zobrazí sa názov súboru, ktorý bol vybraný ako prvý.

Tlač

 Počet úloh čakajúcich na tlač

A13Y-040