Okamžité kopírovanie s prerušením ostatných úloh

Kopírovanie môžete spustiť okamžite, aj keď sa práve vykonáva iná operácia. Je to vhodné v prípadoch, keď chcete urgentne skopírovať iba niekoľko strán, no iný používateľ spustil úlohu, ktorá sa bude vykonávať dlhší čas.
1
Vložte originál. Vkladanie originálov
2
Stlačte tlačidlo <Kopírovať>. Obrazovka <Domov>
3
Stlačte položku <Preruš.> na obrazovke základných funkcií kopírovania.Obrazovka základných funkcií kopírovania
4
Špecifikujte podľa potreby nastavenia kopírovania. Základné postupy kopírovania
5
Stlačte tlačidlo (Štart).
Predchádzajúca úloha sa pozastaví a spustí sa prerušenie kopírovania.
Ak chcete zrušiť prerušenie kopírovania, znova stlačte tlačidlo <Preruš.> pred stlačením tlačidla (Štart).
Keď sa prerušenie kopírovania dokončí, predchádzajúca úloha sa automaticky reštartuje.
Počas prerušenia kopírovania nie je možné vykonať ďalšie prerušenie kopírovania. Ďalšie prerušenie kopírovania môžete vykonať až po dokončení aktuálneho prerušenia kopírovania.
Prerušenie kopírovanie je možné vykonať aj v prípade, že sa dosiahol limit počtu rezervovaných úloh kopírovania.
Vykonávanie úloh môžete prerušiť aj zadaním rezervovanej úlohy kopírovania (Základné postupy kopírovania).
Ak chcete prerušiť aktuálnu úlohu a vykonať rezervovanú úlohu kopírovania, stlačte tlačidlo  (Monitor stavu)  <Kopírovať/Tlačiť>  <Stav úlohy>  Vyberte dokument, ktorý sa má skopírovať  <Prerušiť/Prior. tlač>  <Prerušiť a tlačiť>.
Ak chcete vykonať rezervovanú úlohu kopírovania bezprostredne po dokončení aktuálnej úlohy, stlačte tlačidlo  (Monitor stavu)  <Kopírovať/Tlačiť>  <Stav úlohy>  Vyberte dokument, ktorý sa má skopírovať  <Prerušiť/Prior. tlač>  <Prioritná tlač>.
A13Y-05K