Ovládací panel

Táto časť obsahuje informácie o názvoch a použití klávesov na ovládacom paneli.

Displej dotykového panela

Na tomto displeji sa okrem obrazovky s nastaveniami každej funkcie zobrazuje aj stav chyby. Používanie displeja dotykového panela

Kláves [Informácie o počítadle/zariadení]

Stlačením zobrazíte na displeji dotykového panela celkový počet strán použitých pri operáciách ako kopírovanie alebo tlač. Taktiež môžete skontrolovať výrobné číslo a IP adresu zariadenia, ako aj produktové informácie o voliteľných produktoch. Kontrola počtu strán v prípade kopírovania/tlače/faxovania/skenovania

Kláves [Úspora energie]

Stlačením tlačidla uvediete zariadenie do režimu spánku. Keď je zariadenie prepnuté do režimu spánku, kláves sa rozsvieti nazeleno. Vstup do režimu spánku

Kláves [Domov]

Stlačením zobrazte obrazovku <Domov>, ktorá poskytuje prístup k ponuke nastavení a funkciám, ako je kopírovanie alebo skenovanie. Prispôsobenie obrazovky <Domov>

Kláves [Stop]

Zastaví úlohu odosielania alebo tlačovú úlohu. Zrušenie úloh odosielania a tlače

Indikátor Chyba

Bliká alebo svieti, keď sa vyskytne chyba, napríklad zaseknutie papiera.
Keď začne indikátor Chyba blikať, postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na displeji dotykového panela. Riešenie problémov
Keď bude indikátor Chyba svietiť načerveno, kontaktujte svojho predajcu alebo servisného zástupcu.

Indikátor Spracovanie/Dáta

Bliká počas vykonávania operácií, ako je odosielanie alebo tlač. Rozsvieti sa nazeleno, keď existujú originály čakajúce na spracovanie.

Dotykové pero panela

Použite pri obsluhe displeja dotykového panela, ako napríklad pri vkladaní znakov.
A13Y-00J