Odoslanie faxov z počítača

Táto časť opisuje základný postup pri odosielaní počítačových faxov z počítača.
1
Otvorte dokument a zobrazte obrazovku tlače.
2
Vyberte zariadenie a kliknite na možnosť [Tlačiť] alebo [OK].
3
Kliknite na kartu [Zadať cieľ] a špecifikujte režim komunikácie a číslo faxu, ktoré používate.
[* Režim komunikácie]: Uistite sa, že je vybratá možnosť [G3].
[* Faxové číslo/URI]: Uistite sa, že je vybratá možnosť [Faxové číslo].
[* Faxové číslo]: Zadajte číslo faxu.
Ak potrebujete špecifikovať číslo na vytočenie vonkajšej linky, kliknite na možnosť [Podrobné nastavenia] [Pridať predvoľbu externého vytáčania k faxovému číslu G3/IP] a zadajte číslo faxu do textového poľa [G3].
Ak je nastavená možnosť [Potvrdiť faxové číslo/URI pri nastavovaní cieľa] v dialógovom okne [Nastavenia zabezpečenia], do poľa [Potvrďte faxové číslo] zadajte špecifikované číslo faxu. Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi k ovládaču faxu.
4
Kliknite na tlačidlo [Odoslať].
Začne sa odosielanie.
Ak chcete zrušiť odosielanie, dvakrát kliknite na ikonu tlačiarne v paneli úloh pracovnej plochy, vyberte súbor, ktorý sa má zrušiť, a kliknite na tlačidlo [Document]  [Cancel]  [Áno]. Ak sa ikona nezobrazuje, zrušenie môžete vykonať z ovládacieho panela zariadenia. Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté dokumenty
Keď sa zobrazuje obrazovka zadávania ID oddelenia a hesla alebo mena používateľa a hesla
Zadajte ID oddelenia a heslo alebo meno používateľa a heslo.
1
Otvorte dokument a zobrazte obrazovku tlače.
2
Vyberte zariadenie a kliknite na [Show Details].
3
Kliknite na tlačidlo [General Settings].
4
Kliknite na tlačidlo [Add Destination].
5
Zadajte názov určenia do poľa [Destination Name] a číslo faxu do poľa [Fax Number], potom kliknite na tlačidlo [Add] [Cancel].
Ak potrebujete špecifikovať číslo na vytočenie vonkajšej linky, kliknite na možnosť [Outside Dialing Prefix] [Settings] na paneli [Special Features] a potom zadajte číslo.
6
Kliknite na tlačidlo [Print].
Začne sa odosielanie.
Ak chcete zrušiť odosielanie, kliknite na ikonu tlačiarne v doku, vyberte súbor, ktorý sa má zrušiť  kliknite na tlačidlo [Delete] alebo . Ak sa ikona nezobrazuje, zrušenie môžete vykonať z ovládacieho panela zariadenia. Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté dokumenty
Keď sa zobrazuje obrazovka zadávania ID oddelenia a hesla
Zadajte ID oddelenia a heslo.
A13Y-071