Odosielanie v špecifikovanom čase

Originály môžete naskenovať vopred a naskenované dokumenty môžete odoslať v špecifikovanom čase.
1
Vložte originál. Vkladanie originálov
2
Stlačte tlačidlo <Fax>. Obrazovka <Domov>
3
Zadajte miesto určenia na obrazovke základných funkcií faxovania. Obrazovka základných funkcií faxovania
4
Špecifikujte podľa potreby nastavenia skenovania. Základné operácie na odosielanie faxov
5
Stlačte tlačidlo <Voľby> <Odložené odoslanie>.
6
Zadajte čas odoslania a stlačte tlačidlo <OK>.
Zadajte všetky štyri číslice súčasne. Napríklad čas 5 minút po 7. hodine zadajte ako „0705“ a čas 18 minút po 23. hodine zadajte ako „2318“.
7
Stlačte tlačidlo <Zatvoriť>.
8
Stlačte tlačidlo (Štart).
Originály sa naskenujú a odošlú v špecifikovanom čase.
Na obrazovke <Monitor stavu> môžete skontrolovať, či je odosielanie dokončené alebo nie. Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté dokumenty
A13Y-06L