Čistenie kopírovacej dosky

Ak je kopírovacia doska zašpinená, nemusia sa originály skenovať správne alebo sa nemusí jasne rozpoznať ich formát.
1
Vypnite napájanie a odpojte zástrčku zo zásuvky.
Vypnutie zariadenia
Pred vypnutím napájania skontrolujte prevádzkový stav zariadenia. Napájanie môžete vypnúť, aj keď zariadenie vykonáva operáciu. Operácia sa však môže prerušiť alebo sa môžu poškodiť údaje.
2
Otvorte podávač.
3
Utrite opačnú stranu podávača a kopírovacej dosky.
Utrite kopírovaciu dosku.
Utrite kopírovaciu dosku dodanou čistiacou handričkou.
Ak je čistiaci list znečistený, pred opätovným použitím ho vypláchnite vo vode a nechajte uschnúť.
Utrite opačnú stranu podávača.
Ak nedokážete odstrániť nečistoty, navlhčite mäkkú handričku vo vode a dobre vyžmýkajte. Potom ňou utrite opačnú stranu podávača. Potom opačnú stranu podávača utrite mäkkou a suchou handričkou. Skôr ako prejdete na ďalší krok, počkajte na úplne vyschnutie.
Ak nedokážete odstrániť nečistoty
Navlhčite mäkkú handričku v miernom čistiacom prostriedku, dobre ju vyžmýkajte a utrite ňou zariadenie. Potom zariadenie utrite mäkkou a suchou handričkou.
4
Opatrne zatvorte podávač.
5
Pripojte zástrčku do zásuvky a zapnite zariadenie.
Zapnutie zariadenia
A13Y-01A