Pravidelné čistenie

Odporúča sa pravidelné čistenie zariadenia, aby ste predišli zníženiu kvality tlače a mohli ho používať pohodlne a bezpečne. Zariadenie vyčistite podľa pokynov uvedených nižšie ().
 Vonkajšok Čistenie vonkajška
 Kopírovacia doska Čistenie kopírovacej dosky
 Podávač Čistenie podávača
 Tlakový valček na fixáciu <Vyčistiť tlakový valec pre fixovanie>
A13Y-018