Zvýšenie živosti farieb

Ak chcete vytvárať také farebné výtlačky, aby pri porovnaní s tlačovými údajmi nedochádzalo k zvyšovaniu sýtosti farieb, podľa nasledujúceho postupu nakonfigurujte požadované nastavenia.
1
Stlačte tlačidlo  (Nastav./Uložiť)  <Nastavenie/Údržba> <Nastaviť kvalitu obrazu> <Nastavenia sviežosti plnofarebnej tlače>.
2
Vyberte úroveň.
Výtlačky <Štandard.> s rovnakými farbami ako originál.
Výtlačky <Úroveň 1> so sýtejšími farbami než originál. Výtlačky <Úroveň 2> s ešte sýtejšími farbami.
3
Stlačte tlačidlo <OK>.
A13Y-0KU