Úprava kvality tlače

Ak výsledky tlače nie sú uspokojivé, nastavte nižšie uvedené nastavenia.

Nastavenie gradácie

Ak bude reprodukovateľnosť farebnej gradácie natoľko nedostatočná, že vytlačená gradácia sa bude výrazne odlišovať od tlačových údajov, na vylepšenie reprodukovateľnosti farebnej gradácie vykonajte požadované úpravy.

Korekcia sýtosti

Ak sa sýtosť tlače výrazne odlišuje od originálneho dokumentu, toto nastavenie upraví sýtosť skenovania na hodnotu bližšiu k originálu.

Korekcia nesúladu farieb

Ak sa farby pri tlači minú alebo rozostria, môže dôjsť k nesúladu farieb (nesprávna registrácia farieb). Problém je možné vylepšiť korekciou nesúladu farieb.

Automatické nastavenie registrácie a intenzity farieb

Vykoná sa automatické nastavenie (kalibrácia), aby sa predišlo nesprávnej registrácii farieb a zabezpečilo, aby bola správne reprodukovaná originálna intenzita farieb.

Nastavenie živosti

Môžete zvýšiť sýtosť farieb pri farebnej tlači.

Nastavenie formátu obrazu

Ak je formát kopírovaného obrazu mierne odlišný od originálu, vykoná sa jemné doladenie tak, aby vytlačený formát viac zodpovedal formátu originálu.

Zníženie množstva tonera

Môžete zabrániť tomu, aby sa nadbytočný toner zafixoval na papier, a obmedziť tak zlyhanie tlače, napríklad slabú fixáciu tonera alebo presvitanie.
A13Y-0KJ