Správa údajov v úložisku

Úložisko zariadenia obsahuje údaje, ako sú údaje v adresári, nevymazané údaje o úlohách a údaje o heslách. Zašifrovaním týchto údajov môžete zabrániť neoprávnenému prístupu k informáciám.
Šifrovanie údajov v úložisku nezaručí, že údaje budú chránené pred všetkými neoprávnenými úkonmi. Pri správe údajov dbajte na dostatočnú starostlivosť.
Zariadenie generuje 128-bitové šifrovacie kľúče a na šifrovanie používa algoritmus AES-XTS.
A13Y-0ER