Správa zariadenia

Ak chcete znížiť rôzne riziká spojené s používaním tohto zariadenia, napríklad úniky osobných údajov alebo neoprávnené použitie tretími osobami, sú potrebné určité konštantné a efektívne bezpečnostné opatrenia. Určte správcu, ktorý bude mať na starosti dôležité nastavenia zariadenia, napríklad správu používateľov a nastavenia zabezpečenia, aby sa zaistilo bezpečné používanie zariadenia.

Konfigurácia systému základného spravovania

Obmedzenie rizík vyplývajúcich z nedbalosti, chýb obsluhy a nesprávneho použitia

Zaistenie efektívneho spravovania

Spravovanie konfigurácie systému a nastavení

Iné

A13Y-09X