Tlač z pamäťových médií (tlač z médií)

Súbory uložené na pamäťovom médiu je možné tlačiť priamo zo zariadenia bez použitia počítača. Táto možnosť je vhodná v prípade tlače údajov prinesených z vonkajšej lokality alebo v prípade tlače údajov, ktoré ste si priniesli so sebou na pracovné stretnutie.
Používanie pamäťových médií
Informácie o dostupných pamäťových médiách a o postupe pripájania a odoberania pamäťových médií nájdete v časti Pripojenie pamäťového zariadenia USB.
Pokyny týkajúce sa používania pamäťových médií nájdete v časti Práca s údajmi v pamäťových médiách.
V závislosti od formátu súborov sa môže vyžadovať voliteľný produkt. Systémové možnosti
A13Y-07S