Efektívne skenovanie

Títo časť popísuje praktické funkcie, napríklad samostatné skenovanie veľkého počtu originálov, ktoré sa vložia do jedného.
A13Y-088