Spoločné odosielanie, resp. ukladanie dokumentov naskenovaných osobitne (tvorba úlohy)

Ak máte príliš veľa originálov a nemôžete ich vložiť do podávača všetky naraz, originály môžete naskenovať osobitne a odoslať, resp. uložiť ich ako súbor dokumentov. Zároveň je možné naraz odoslať, resp. uložiť originály naskenované pomocou podávača aj kopírovacej dosky.
1
Vložte prvý originál. Vkladanie originálov
2
Stlačte tlačidlo <Skenovať a odoslať>. Obrazovka <Domov>
3
Zadajte miesto určenia na obrazovke základných funkcií skenovania. Obrazovka základných funkcií skenovania
4
Špecifikujte podľa potreby nastavenia skenovania. Základné operácie pre naskenované originály
5
Stlačte tlačidlo <Voľby> <Tvorba úlohy>  <Zatvoriť>.
6
Stlačením tlačidla (Štart) naskenujte originál.
Po dokončení skenovania sa zobrazí obrazovka s výzvou na skenovanie ďalšieho originálu.
Ak vložíte originály do podávača, vyberte po dokončení skenovania každej dávky originály z pôvodného výstupu.
7
Umiestnite ďalší originál a stlačte tlačidlo  (Štart).
Opakujte tento krok, kým nedokončíte skenovanie všetkých originálov.
Ak chcete zmeniť nastavenia skenovania, stlačte tlačidlo <Zmeniť nastavenia>.
Ak chcete počas kopírovania kopírovať jednostranné a obojstranné originály a ukladať ich ako obojstranné dokumenty, rozdeľte originály na jednostranné a obojstranné dávky. Ak napríklad prvá dávka pozostáva z obojstranných originálov, nastavte režim <2-str. originál>. Následne musíte ručne nastaviť alebo zrušiť režim <2-str. originál> pre každú dávku originálov, ktoré naskenujete.
Nasledujúce funkcie je možné použiť v časti <Zmeniť nastavenia>. Ďalšie funkcie musia byť nakonfigurované vopred, pretože v režime Tvorba úlohy ich nie je možné meniť.
<Vybrať farby>
<Veľkosť skenovania>
<2-str. originál>
<Sýtosť>
<Typ originálu>
8
Stlačte tlačidlo <Spustiť odosielanie>.
Všetky naskenované dokumenty sa skombinujú do jedného a odošlú, resp. uložia sa do špecifikovaného miesta určenia.
A13Y-089