Implementácia opatrení zabezpečenia

Ukladanie dôležitých informácií a zdieľanie informácií prostredníctvom zariadenia zvyšuje efektívnosť samotného zariadenia. Zároveň sa zvyšuje hodnota, ktorú zariadenie poskytuje ako informačné aktívum.
Zariadenie poskytuje rôzne funkcie na zvýšenie úrovne zabezpečenia, ako napríklad ochrana pred únikom informácií, zabránenie neoprávnenému prístupu a ochrana dôverných informácií.
Používanie týchto funkcií zabezpečenia spoločne umožňuje bezpečným spôsobom používať toto zariadenie.
A13Y-0LE