<Import/Export>

Zadajte nastavenia pre import/export údajov nastavení.
Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.

<Import z pamäte USB>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia správy>  <Správa dát>  <Import/Export>
Môžete importovať všetky informácie o nastaveniach z pamäťového zariadenia USB.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Import z pamäte USB>
<Uložiť výsledok importu do zar.>: Zap., Vyp.
<Uložiť výsledok importu na USB>: Zap., Vyp.
<Heslo na odšifrovanie>
Nie
Nie
Nie
Nie
Ak je pamäť USB už ku zariadeniu pripojená, rozpozná sa ako médium na použitie na importovanie, a to aj vtedy, ak pripojíte novú pamäť USB. Stlačte tlačidlo odpojte pripojenú pamäť USB pripojte požadovanú pamäť USB.

<Export na pamäť USB>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia správy>  <Správa dát>  <Import/Export>
Môžete exportovať všetky informácie o nastaveniach na pamäťové zariadenie USB.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Export na pamäť USB>
<Heslo šifrovania>
Nie
Nie
Nie
Nie
Keď exportujete do pamäte USB, nebudete môcť vybrať nastavenia, ktoré chcete exportovať. Všetky nastavenia sa exportujú v dávke.
Ak je pamäť USB už ku zariadeniu pripojená, rozpozná sa ako médium na použitie na exportovanie, a to aj vtedy, ak pripojíte novú pamäť USB. Stlačte tlačidlo odpojte pripojenú pamäť USB pripojte požadovanú pamäť USB.

<Hlásenie o výsledku importu>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia správy>  <Správa dát>  <Import/Export>
Vyberte, či chcete tlačiť hlásenie o výsledkoch importovania.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Hlásenie o výsledku importu>
<Áno>, <Nie>
Nie
Nie
Nie
Nie
Hlásenia sa vytlačia v nasledujúcom jazyku.
Ak sa ako jazyk displeja zariadenia ihneď po procese importu nastaví japončina: Japanese
Ak je jazyk displeja zariadenia nastavený na iný jazyk než japončina bezprostredne po procese importu: Slovenčina

<Zakázať import/export z webovej služby>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia správy>  <Správa dát>  <Import/Export>
Vyberte, či chcete obmedziť operácie importovania a exportovania prostredníctvom webových aplikácií (iné než Remote UI (Vzdialené PR)).
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Zakázať import/export z webovej služby>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
A13Y-0K8