<Nastavenia DNS>

Zadajte nastavenia DNS (Domain Name System) na prevod názvov hostiteľov (názvy domén) na adresy IP.
Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.

<Nastavenia adresy servera DNS>

 (Nastav./Uložiť) <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia TCP/IP> <Nastavenia DNS>
Zadajte nastavenia adresy servera DNS. Nastavenia servera DNS
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<IPv4>
<Primárny server DNS>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Sekundárny server DNS>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Primárny server DNS>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Sekundárny server DNS>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavenia host. mena/mena domény DNS>

 (Nastav./Uložiť) <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia TCP/IP> <Nastavenia DNS>
Zadajte názov hostiteľa a názov domény zariadenia. Nastavenia servera DNS
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<IPv4>
<Hostiteľské meno>: Canon****** („******“ predstavuje posledných šesť číslic adresy MAC)
Nie
Áno
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Meno domény>
Nie
Áno
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Použiť rovn. h. meno/meno domén. ako IPv4>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Hostiteľské meno>: Canon****** („******“ predstavuje posledných šesť číslic adresy MAC)
Nie
Áno
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Meno domény>
Nie
Áno
Áno
A
Settings/Registration Basic Information

<Nastavenia dynamickej aktualizácie DNS>

 (Nastav./Uložiť) <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia TCP/IP> <Nastavenia DNS>
Zadajte, či chcete spustiť automatickú aktualizáciu, keď sa priradenie medzi názvom hostiteľa a IP adresou zmení v prostredí, akým napríklad je DHCP. Nastavenia servera DNS
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<IPv4>
<Dynamická aktualizácia DNS>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Dynamická aktualizácia DNS>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložiť bezstavovú adresu>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložiť manuálnu adresu>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložiť stavovú adresu>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavenia mDNS>

 (Nastav./Uložiť) <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia TCP/IP> <Nastavenia DNS>
Zadajte nastavenia na používanie funkcie DNS v systéme, ktorý nedisponuje serverom DNS. Nastavenia servera DNS
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenia mDNS>
<Použiť IPv4 mDNS>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Názov mDNS> (max. 63 znakov)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť IPv6 mDNS>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť rovnaký názov mDNS ako IPv4 mDNS>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Názov mDNS> (max. 63 znakov)
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
A13Y-0FA