<Nastavenia IPv6>

Zadajte nastavenia, ktoré umožnia používať zariadenie v prostredí IPv6.
Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.

<Použiť IPv6>

 (Nastav./Uložiť) <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia TCP/IP> <Nastavenia IPv6>
Zadajte, či chcete používať adresu IPv6. Nastavenie adresy IPv6
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Použiť IPv6>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavenia bezstavovej adresy>

 (Nastav./Uložiť) <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia TCP/IP> <Nastavenia IPv6>
Zadajte bezstavovú adresu IPv6. Nastavenie adresy IPv6
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenia bezstavovej adresy>
<Použiť bezstavovú adresu>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavenia manuálnej adresy>

 (Nastav./Uložiť) <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia TCP/IP> <Nastavenia IPv6>
Zadajte adresu IPv6 ručne. Nastavenie adresy IPv6
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenia manuálnej adresy>
<Použiť manuálnu adresu>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Manuálna adresa> (Adresa IPv6 (max. 39 znakov))
Nie
Áno
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Dĺžka prefixu>: 1 až 64 až 128
Nie
Áno
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Implicitná adr. smerovača> (max. 39 znakov)
Nie
Áno
Áno
A
Settings/Registration Basic Information

<Použiť DHCPv6>

 (Nastav./Uložiť) <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia TCP/IP> <Nastavenia IPv6>
Zadajte, či chcete získať adresu IPv6 zo servera DHCP. Nastavenie adresy IPv6
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Použiť DHCPv6>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information

<Príkaz PING>

 (Nastav./Uložiť) <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia TCP/IP> <Nastavenia IPv6>
Overte správnosť zadania adresy IPv6. Vykonanie testu pripojenia s adresou IPv6
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Príkaz PING>
<Adresa IPv6> (max. 39 znakov)
Nie
Áno
Nie
Nie
<Hostiteľské meno>
Nie
Áno
Nie
Nie

<Iba získať prefix stavovej adresy>

 (Nastav./Uložiť) <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia TCP/IP> <Nastavenia IPv6>
Zadajte, či chcete získať iba predchádzajúcu polovicu stavovej adresy zo servera DHCP použitím DHCPv6.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Iba získať prefix stavovej adresy>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavenia voľby DHCP>

 (Nastav./Uložiť) <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia TCP/IP> <Nastavenia IPv6>
Zadajte voliteľné nastavenia protokolu DHCP. Použitie servera DHCP
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenia voľby DHCP>
<Získať adresu servera DNS>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Získať meno domény>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
A13Y-0F9