Zrušenie zámku sieťových nastavení

Štandardne sa sieťové nastavenia chránia pred neúmyselnými zmenami bezpečnostným zámkom. Ak ich potrebujete zmeniť, odomknite bezpečnostný zámok.
 (Nastav./Uložiť) <Predvoľby> <Sieť> <Potvrdiť zmeny nast. pripojenia k sieti> <Zap.> <OK>
Ak je zvolená možnosť <Vyp.>, sieťové nastavenia nie je možné zobraziť ani zmeniť. Takisto sa nezobrazujú ani chybové hlásenia týkajúce sa siete.
A13Y-02J