Pripojenie k iným zariadeniam

Zariadenie je možné pripojiť k počítaču (serveru so systémom Windows) alebo úložisku Rozšírený priestor iných multifunkčných tlačiarní Canon v sieti. Zariadenie môže tlačiť a odosielať údaje uložené v pripojenom serveri so systémom Windows alebo úložisku Rozšírený priestor.
Ak sa chcete so zariadením pripojiť k úložiskám iných multifunkčných tlačiarní, je potrebné vykonať príslušné nastavenia vždy aj v druhej tlačiarni.
1
Stlačte tlačidlo (Nastav./Uložiť).
2
Stlačte tlačidlo <Nastavenia funkcie>  <Uložiť/Prejsť k súborom>  <Nastavenia siete>.
3
Špecifikujte jednotlivé položky.
Registrácia multifunkčných tlačiarní, ku ktorým sa chcete pripojiť
Zaregistrujte server Windows alebo úložisko Rozšírený priestor inej multifunkčnej tlačiarni, ku ktorému sa chcete pripojiť.
1
Stlačte tlačidlo <Nastavenia sieťového miesta>  <Uložiť>.
2
Zadajte potrebné údaje a stlačte <OK>.
<Názov>
Zadajte názov úložiska Rozšírený priestor, ku ktorému sa chcete pripojiť. Keďže názov, ktorý sem zadáte, sa počas prístupu k zariadeniu zobrazí v zozname, zadajte ľahko čitateľný názov.
<Protokol>
V závislosti od toho, či sa cieľový server Windows alebo úložisko Rozšírený priestor sprístupňuje ako server SMB alebo WebDAV, vyberte možnosť <SMB> alebo <WebDAV>.
<Miesto>/<Hostiteľské meno>
Ak v nastaveniach protokolu vyberiete možnosť <SMB>, zobrazí sa položka <Miesto>, a ak vyberiete možnosť <WebDAV>, zobrazí sa položka <Hostiteľské meno>.
Adresu pod položkou <Miesto> zadajte vo formáte „\\ (názov hostiteľa alebo adresa IP) \share“, ak sa chcete pripojiť k zdieľanému priestoru, alebo „\\ (názov hostiteľa alebo adresa IP) \users“, ak sa chcete pripojiť k osobnému priestoru.
Adresu pod položkou <Hostiteľské meno> zadajte vo formáte „https:// (názov hostiteľa alebo adresa IP)“ a stlačte tlačidlo <Ďalší>. Potom pod položkou <Cesta k priečinku> zadajte „/share“ v prípade zdieľaného priestoru alebo „/users“ v prípade osobného priestoru.
Nepokúšajte sa registrovať iné úložiska ako Rozšírený priestor iného zariadenia radu imageRUNNER ADVANCE alebo server so systémom Windows, ktorý je otvorený navonok. Mohlo by to spôsobiť poruchu zariadenia.
Riadenie komunikačných protokolov
Overenie certifikátu pri pripájaní
A13Y-03R