Zaseknutý papier v zdroji papiera

Skontrolujte miesto zaseknutia papiera na obrazovke a podľa pokynov uvedených nižšie odstráňte papier.
Potvrdenie pred manipuláciou
Pred začatím operácie na odstránenie zaseknutých papierov sa uistite, že sú kryty a zásuvky na papier zariadenia a voliteľného vybavenia zatvorené.

Odstraňovanie zaseknutých papierov v zásuvkách na papier 1

1
Otvorte pravý kryt.
2
Odstráňte zachytený papier z jednotky doručenia.
1
Zodvihnite jednotku doručenia.
2
Sklopte zelené páčky na oboch stranách vodiacej lišty.
3
Jemne vytiahnite papier.
Vytiahnite papier, pričom ho držte čo najvodorovnejšie, aby ste zabránili opadaniu nefixovaného tonera.
3
Zo zásuvky na papier odstráňte zaseknutý papier.
1
Vytiahnite zásobník papiera, až kým sa nezastaví.
2
Jemne vytiahnite papier.
3
Nastavte zásuvku na papier.
4
Zavrite pravý kryt.
Ak sa správa stále zobrazuje
Papier môže byť zachytený v iných oblastiach. Skontroluje ostatné oblasti a odstráňte prípadný zachytený papier. Ak sa správa stále zobrazuje, skontrolujte, či je pravý kryt správne zatvorený.

Odstraňovanie zaseknutého papiera v zásuvkách na papier 2, 3 a 4 

Odstráňte zachytený papier v zásuvkách na papier 3 a 4 rovnakým spôsobom ako v prípade zásuvky na papier 2.
1
Otvorte pravý kryt.
2
Odstráňte zachytený papier z jednotky doručenia.
1
Zodvihnite jednotku doručenia.
2
Sklopte zelené páčky na oboch stranách vodiacej lišty.
3
Jemne vytiahnite papier.
Vytiahnite papier, pričom ho držte čo najvodorovnejšie, aby ste zabránili opadaniu nefixovaného tonera.
3
Zavrite pravý kryt.
4
Otvorte pravý kryt podávača papiera.
5
Sklopte zelenú páčku a otvorte vodiacu lištu.
6
Jemne vytiahnite papier.
7
Ťahajte zásuvku na papier, kým nezastane. Papier potom opatrne vytiahnite.
8
Nastavte zásuvku na papier.
9
Zatvorte pravý kryt podávača papiera.
Ak sa správa stále zobrazuje
Papier môže byť zachytený v iných oblastiach. Skontroluje ostatné oblasti a odstráňte prípadný zachytený papier. Ak sa správa stále zobrazuje, skontrolujte, či je pravý kryt správne zatvorený.
A13Y-01S