Pieejamais papīrs

Papīra veidi, kurus var izmantot ar šo iekārtu, ir norādīti tālākajā tabulā.
Lai uzzinātu papīra tipus, kas ir pieejami ar pievienotu papildaprīkojumu, skatiet attiecīgā papildaprīkojuma specifikāciju.
Tāpat arī pārliecinieties, vai ir veikti ar papīra lietošanu saistītie piesardzības pasākumi.

Atbalstītie papīra formāti

Papīra formāti
Papīra avots (standarta)
Papīra avots (papildpiederums)
Papīra atvilktne 1
Universālais paliktnis
Paper Feeder PF-D
Cassette Feeding Unit-AV
A4
A5
A5R
A6
B5
B6
16K
LTR
LGL
-
3x5
-
-
-
STMT
EXEC
Pielāgotais formāts
(76,2 mm × 127,0 mm līdz 216,0 mm × 355,6 mm)
*1
*2
*2
Nr.10 (COM10)
-
-
-
ISO-C5
-
-
-
DL
-
-
-
Monarch
-
-
-
Nagagata 3
-
-
-
Nagagata 4
-
-
-
Nagagata 40
-
-
-
Yougatanaga 3
-
-
-
*1 Var izmantot pielāgota formāta iestatījumus no 101,6 x 148,0 mm līdz 216,0 x 297,0 mm.
*2 Var izmantot pielāgota formāta iestatījumus no 101,6 x 148,0 mm līdz 216,0 x 355,6 mm.
Šīs iekārtas atbalstītie papīra formāti
Papīra “vertikālā” un “horizontālā” mala

Atbalstītie papīra veidi

Šajā iekārtā var izmantot papīru bez hlora.
Papīra veids
Papīra blīvums
Papīra avots (standarta)
Papīra avots (papildpiederums)
Papīra atvilktne 1
Universālais paliktnis
Paper Feeder PF-D
Cassette Feeding Unit-AV
Plāns
60 g/m²
Parasts 1
No 61 līdz 74 g/m²
Parasts 2
No 75 līdz 90 g/m²
Parasts 3
No 91 līdz 105 g/m²
Biezs 1
No 106 līdz 119 g/m²
Biezs 2
No 120 līdz 128 g/m²
Biezs 3
No 129 līdz 163 g/m²
Biezs 4
No 164 līdz 200 g/m²
-
-
-
Biezs 5
No 201 līdz 216 g/m²
-
-
-
Krāsu
No 61 līdz 74 g/m²
Atkārtoti pārstrādāts 1 *1
No 61 līdz 74 g/m²
Atkārtoti pārstrādāts 2 *1
No 75 līdz 90 g/m²
Iespiedveidlapa 1
No 61 līdz 74 g/m²
Iespiedveidlapa 2
No 75 līdz 90 g/m²
Iespiedveidlapa 3
No 91 līdz 105 g/m²
Iespiedveidlapa 4
No 106 līdz 119 g/m²
Iespiedveidlapa 5
No 120 līdz 128 g/m²
Iespiedveidlapa 6
No 129 līdz 163 g/m²
Iespiedveidlapa 7
No 164 līdz 200 g/m²
-
-
-
Uzlīmes
No 118 līdz 130 g/m²
-
Veidlapa 1
No 60 līdz 74 g/m²
Veidlapa 2
No 75 līdz 105 g/m²
Aploksne
No 80 līdz 100 g/m²
-
-
-
*1 Var izmantot 100% atkārtoti pārstrādātu papīru.

Divpusējai kopēšanai/divpusējai drukāšanai pieejamais papīrs

Veicot divpusēju kopēšanu vai divpusēju drukāšanu, izmantojiet šādām prasībām atbilstošu papīru.
Papīra formāts:
A4, B5, A5R, LGL, LTR, EXEC, 16K, nestandarta formāta papīrs (148,0 x 210,0 mm līdz 216,0 x 355,6 mm)
Papīra tips:
Plāns, Parasts 1, Parasts 2, Parasts 3, Biezais 1, Biezais 2, Biezais 3, Pārstrādāts 1, Pārstrādāts 2, Iespiedveidlapa 1, Iespiedveidlapa 2, Iespiedveidlapa 3, Iespiedveidlapa 4, Iespiedveidlapa 5, Iespiedveidlapa 6, Krāsains, Veidlapa 1 un Veidlapa 2
Papīra svars:
No 60 g/m² līdz 163 g/m²
Izmantojot citu papīru, izmantojiet iespēju <Divpusējas lap.otra puse>, lai kopētu/drukātu uz apdrukātā papīra aizmugures.

Nelietojams papīrs

Pirms drukāšanas pārbaudiet izmantojamā papīra piemērotību. Neizmantojiet tālāk norādītos papīra veidus, jo tie var iestrēgt vai radīt drukas kļūdas:
Saburzītu, krokotu, sarullētu, ieplēstu vai mitru papīru*1
Plānu salmiņu papīru, ļoti plānu papīru, raupju papīru, glancētu papīru
Papīru ar līmi vai citu izplūdušu līmvielu, vai etiķešu papīru, kuru aizmuguri var viegli nolobīt
Ar termoprinteri apdrukātu papīru, ar termoprinteri apdrukāta papīra mugurpusi
*1 Drukājot uz mitra papīra, no izvades vietas var rasties tvaiks vai arī pie izvades daļas var veidoties ūdens pilieni, taču tas nenorāda uz kļūdainu darbību. Tam par iemeslu ir papīrā esošā ūdens iztvaikošana karstuma, ko rada tonētāja piestiprināšana papīram, ietekmē. Parasti tā notiek pie zemas istabas temperatūras.

Piesardzības pasākumi saistībā ar papīru

Papīra izmantošana
Izmantojiet tikai tādu papīru, kas ir pilnībā pielāgots videi, kurā iekārta ir uzstādīta. Ja izmantosit papīru, kas ir glabāts vidē ar atšķirīgu temperatūru vai gaisa mitruma līmeni, papīrs var iestrēgt vai izdruku kvalitāte var būt zema.
Darbības ar papīru un tā uzglabāšana
Mēs iesakām papīru izmantot uzreiz pēc iepakojuma atvēršanas. Pāri palikušo papīru ievietojiet atpakaļ oriģinālajā iepakojumā un glabājiet to uz līdzenas virsmas.
Glabājiet papīru oriģinālajā iepakojumā, lai aizsargātu to no mitruma vai izžūšanas.
Neglabājiet papīru tādos apstākļos, kuros tas var kļūt nelīdzens vai tikt salocīts.
Neglabājiet papīru vertikāli vai pārāk lielās kaudzēs.
Neglabājiet papīru tiešos saules staros, vietās ar augstu gaisa mitruma līmeni, pārāk sausās vietās, kā arī tādās vietās, kur notiek krasas temperatūras vai gaisa mitruma līmeņa svārstības.
Drukāšana uz mitra papīra
No papīra izvades atvērēja var izdalīties tvaiki, vai ap papīra izvades atvērēju var veidoties ūdens pilieni. Neviena no šīm situācijām nav neparasta. Tas notiek tāpēc, ka karstumā, kas rodas, tonerim saistoties ar papīru, no papīra iztvaiko mitrums (visbiežāk tā var notikt telpās ar zemu gaisa temperatūru).

Iekārtā apdrukātā papīra glabāšana

A13J-025