Iekārtas izslēgšana

Šajā sadaļā aprakstīts, kā izslēgt iekārtu.
Pirms iekārtas izslēgšanas pārbaudiet tās darbības statusu.
Neizslēdziet iekārtu laikā, kad lietojat faksa/i-faksa funkciju. I-faksa vai faksa dokumentus nevar nosūtīt un saņemt, kad iekārta ir izslēgta.
Neizslēdziet iekārtu, ja skāriendisplejā ir redzams ziņojums <Notiek saglabāto datu dublēšana no attālā interfeisa...>. Pretējā gadījumā iekārtai var neizdoties saglabāto datu dublēšana.
Ja iekārta tiek izslēgta skenēšanas vai drukāšanas laikā, var iestrēgt papīrs.
Varat izslēgt iekārtu, izmantojot attālo interfeisu. Iekārtas izslēgšana/restartēšana
1
Nospiediet strāvas padeves slēdzi.
Iekārtai var būt nepieciešams laiks, lai pilnībā izslēgtos. Neatvienojiet kontaktdakšu, kamēr displejs un indikatori nav izslēgti.
Lai restartētu iekārtu, uzgaidiet vismaz 10 sekundes pēc sistēmas izslēgšanas un vēlreiz ieslēdziet iekārtu. Ja ir iespējota opcija <Ātrās startēšanas iestatījumi galv. strāvai>, uzgaidiet vismaz 20 sekundes, lai restartētu iekārtu. <Ātrās startēšanas iestatījumi galv. strāvai>
A13J-00L