Iekārtas izslēgšana/restartēšana

Jūs varat izmantot attālo interfeisu iekārtas izslēgšanai vai restartēšanai.
Ja iekārta tiek izslēgta vai restartēta, jebkādi dokumenti, kas gaida rindā uz drukāšanu vai nosūtīšanu, tiek atcelti.

Iekārtas izslēgšana

Startējiet lietotāju interfeisu  [Settings/Registration]  [Device Management]  [Remote Shutdown]  [Start]

Iekārtas restartēšana

Startējiet lietotāju interfeisu  [Settings/Registration]  [Restart Device]  [Perform Restart]  [OK]
A13J-0CR