Pamatfunkciju ekrāna pielāgošana

Iestatījumu pogas, kas tiek parādītas pamatfunkciju ekrānos (kopēšanai, faksa ziņojumu sūtīšanai un skenēšanai) var mainīt ar citām iestatījumu pogām sadaļā <Opcijas>. Novietojot bieži izmantoto iestatījumu pogas pamatfunkciju ekrānā, funkcijas varat izmantot efektīvāk. Turklāt, ja pieteikšanās notiek, izmantojot personu autentifikācijas pārvaldību, varat noteikt, ka katram lietotājam tiek parādīts pielāgots pamatfunkciju ekrāns.
Kopēšanas pamatfunkciju ekrāns
Faksa pamatfunkciju ekrāns
Skenēšanas pamatdarbību ekrāns
 Aizstājamas pogas
Piemērs: Kopēšanas pamatfunkciju ekrāns
1
Nospiediet <Kopēt> un nospiediet . Ekrāns <Sākums>
2
Nospiediet <Reģistrēt opciju saīsnes>.
3
Izvēlaties aizstājamu pogu.
Šeit parādītās pogas pašlaik tiek parādītas pamatdarbību ekrānā. Šajā darbībā izvēlētās pogas netiks parādītas pamatdarbību ekrānā.
4
Izvēlieties pogu, kuru vēlaties parādīt pamatdarbību ekrānā un nospiediet <OK>.
Ja nevēlaties, lai poga tiktu parādīta, nospiediet <Nepiešķirta>.
Attiecībā uz kopēšanas funkciju varat reģistrēt konfigurētos izlases iestatījumus kā saīsni no <Izvēlētie izlases iestatījumi>.
5
Nospiediet <OK>.
Aizstājot 3. darbībā izvēlēto pogu, 4. darbībā izvēlētā jaunā poga tiek parādīta pamatdarbību ekrānā.
Pamatfunkciju ekrānā novietoto iestatījumu vienumu skaits un parādāmā atrašanās vieta atšķiras atkarībā no funkcijām.
Īsinājumpoga netiek parādīta, ja iestatījums <Nepiešķirta> ir iestatīts kā saīsne.
Maksimālais iestatījumu <Opcijas> saīšņu skaits, ko varat reģistrēt, ir norādīts tālāk.
Kopēšana: 5
Fakss: 4
Skenēšana un sūtīšana: 2
Reģistrēšana iestatījumos <Izlases iestatījumi>
Iestatījumos <Izlases iestatījumi> vara reģistrēt bieži izmantotās kopēšanas procedūras, kā arī bieži norādītos skenēšanas adresātus un iestatījumus. Papildinformāciju sk. sadaļā Bieži izmantoto funkciju kombinācijas reģistrēšana.
Noklusējuma iestatījuma mainīšana pamatdarbību ekrānā
Kad katras funkcijas iestatījumi ir mainīti, pamatdarbību ekrānā varat reģistrēt pašreizējos iestatījumus kā noklusējuma iestatījumus, nospiežot  un pēc tam nospiežot <Mainīt noklusējuma iestatījumus>. Ja pirms šā iestatījuma veikšanas iekārtā piesakāties, izmantojot personu autentifikācijas pārvaldību (Pieteikšanās iekārtā), tas tiek reģistrēts kā jūsu personalizētais noklusējuma iestatījums (Personalizējamu vienumu saraksts).
A13J-049