Skāriendispleja pielāgošana

Lai ērtāk izmantotu ekrānu <Sākums> un katras funkcijas pamatfunkciju ekrānu, varat pielāgot ekrānu, pārkārtojot pogas vai izveidojot īsinājumpogas. Turklāt darbu varat padarīt efektīvāku, iestatījumus, kas jau ir sasaistīti ar bieži izmantotām funkcijām, reģistrējot opcijās <Personīgi>/<Koplietots> vai personu iestatījumos, lai iekārtas vidi pielāgotu savām preferencēm.
Ekrāna <Sākums> pielāgošana
Ekrānā <Sākums> parādīto pogu secība, izmērs un skaits var tikt mainīts, un arī fona attēls var tikt mainīts. <Sākuma ekrāna pārvaldības iestatījumi> ļauj konfigurēt hronoloģiskā pārskata parādīšanas iestatījumus un parādīt/paslēpt funkciju pogas.
Īsinājumpogas izveide
Funkciju īsinājumpogas var tikt parādītas katrā funkcijas ekrānā. Bieži izmantotu funkciju reģistrēšana ir ērta, jo tādējādi funkcijas var nepārtraukti izmantot, neatgriežoties ekrānā <Sākums>.
Izlases iestatījumu reģistrēšana
Ja jūs bieži izmantojat vienu kopēšanas, faksa ziņojumu sūtīšanas un skenēšanas iestatījumu kopumu, šos iestatījumus ir ērti reģistrēt kā <Izlases iestatījumi>.
Pamatfunkciju ekrāna pielāgošana
Varat mainīt iestatījumu pogas, kas tiek parādītas pamatfunkciju ekrānos (kopēšanai, faksa ziņojumu sūtīšanai un skenēšanai). Varat arī noteikt, ka katram pieteiktajam lietotājam tiek parādīts pielāgots pamatfunkciju ekrāns.
Pogas <Personīgi>/<Koplietots> izveide
Bieži izmantotās funkcijas un iestatījumu procedūras var brīvi reģistrēt ekrānā <Sākums>.
Displeja valodas maiņa
Var nomainīt valodu, kura tiek izmantota skāriendisplejā un tastatūrā.
Iestatījumu/reģistrācijas īsinājumpogas izveide
Jebkuram iestatījumu vienumam, kas tiek parādīts, varat izveidot saīsni, nospiežot  (Iestat./reģistr.). Ja bieži izmantojat iestatījumu vienumu, kas tiek nodrošināts ļoti dziļā līmenī, varat ērti izmantot šā vienuma saīsni, lai ātri pārslēgtu displeju.
Iestatījumi katram lietotājam (personu iestatījumi)
Displeju un iekārtas darba vidi var mainīt katram lietotājam.
A13J-045