Saīšņu reģistrēšana bieži izmantotiem iestatījumiem/reģistrētiem vienumiem

Parādīto iestatījumu īsinājumpogas varat reģistrēt, izvēlnē <Iestatījumi/reģistr. saīsne> nospiežot  (Iestat./reģistr.). Tādējādi pat tie iestatījumi, kas tiek konfigurēti dziļi izvēlnes hierarhijā, tiks parādīti ātri.
Ja iestatījumi <Iestatījumi/reģistr. saīsne> netiek parādīti ekrānā <Sākums>, nospiediet  <Sākuma ekrāna pārvaldības iestatījumi> <Funkciju ierobežošanas displejs> <Iestatīt> , lai norādītu, ka iestatījumi <Iestatījumi/reģistr. saīsne> ir jāparāda.
Reģistrējamo īsinājumpogu skaits: 10
1
Nospiediet <Iestatījumi/reģistr. saīsne>. Ekrāns <Sākums>
2
Nospiediet <Reģistrēt>.
3
Izvēlieties pogu, kurā vēlaties reģistrēt iestatījumus.
Varat izvēlēties piešķirto pogu, lai mainītu reģistrētos iestatījumus.
4
Izvēlieties iestatījumus, kurus vēlaties reģistrēt kā īsinājumpogas, un nospiediet <OK>.
Ja nevēlaties reģistrēt iestatījumus, izvēlieties <Nepiešķirta>.
A13J-04F