Daudzfunkciju teknē izmantojamā papīra formāta un veida norādīšana

Ja daudzfunkciju teknē vienmēr izmantojat vienu papīra formātu un veidu, ir ieteicams daudzfunkciju teknei noteikt fiksētus papīra formāta un veida iestatījumus. Tas ir ērti, jo jūs varat ietaupīt laiku un darbu, kas būtu vajadzīgs, lai pielāgotu iestatījumus katru reizi, kad ievietojat papīru daudzfunkciju teknē.
1
Nospiediet  (Iestat./reģistr.).
2
Nospiediet <Preferences>  <Papīra iestatījumi>  <Universālā paliktņa noklusējumi>.
3
Nospiediet <Lietot priekšiestat.>  <Reģistrēt>.
4
Izvēlēties papīra formātu.
Ja reģistrējat standarta formāta papīru
Ja reģistrējat pielāgota formāta papīru
Ja reģistrējat aploksnes
5
Izvēlieties papīra veidu un nospiediet <OK>.
6
Nospiediet <OK>.
7
Nospiediet <Aizvērt>.
A13J-014