Visu datu/iestatījumu inicializēšana

Visiem iekārtas iestatījumiem var atjaunot rūpnīcas noklusētos iestatījumus. Visi dati, kas paliek krātuvē, tiek pārrakstīti ar 0 (nulles) datiem, kas novērš sensitīvu datu noplūdi, kad atmiņas vai krātuves ierīce tiek nomainīta vai utilizēta un kad iekārta tiek utilizēta vai izmantota atkārtoti. Lai veiktu inicializēšanu, nepieciešamas administratora tiesības.
Pirms inicializēšanas pārliecinieties, vai neviens dokuments netiek apstrādāts vai negaida apstrādi. Inicializēšanas laikā šie dokumenti tiks izdzēsti.
Inicializēšanas laikā neizslēdziet iekārtu. Pretējā gadījumā tas var izraisīt iekārtas atmiņas traucējumus.
Inicializēšanas pabeigšanai var būt nepieciešamas 30 vai vairāk minūtes. Iekārtu inicializēšanas procesa laikā nevar izmantot.
Pirms inicializēšanas uzsākšanas
Saglabājiet svarīgus datu rezerves kopijas vai arī eksportējiet tos kā failu.
Iekārtas iestatījumu informācija Iestatījumu datu importēšana/eksportēšana
Lietotāja autentifikācijas informācija, kas reģistrēta vietējā ierīcē personiskās autentifikācijas pārvaldībai Lietotāja informācijas reģistrēšana vietējā ierīcē
Ja izmantojat paroli drošības politikas iestatījumu aizsardzībai
Lai inicializētu iekārtas iestatījumus, jums ir jāievada parole. Paroles izmantošana drošības politikas iestatījumu aizsardzībai
1
Nospiediet  (Iestat./reģistr.).
2
Nospiediet <Pārvaldības iestatījumi>  <Datu pārvaldība>  <Inicializēt visus datus/iestatījumus>.
3
Nospiediet <Jā>.
Inicializēšana ir veikta. Pēc tam, kad process ir pabeigts, iekārta restartējas un tiek izdrukāts visu datu/iestatījumu inicializēšanas ziņojums.
Ja parādās ziņojums <Ierīcei tiek lietota drošības politika. Lai veiktu darbību, ievadiet drošības administratora paroli.>, drošības administratoram ir jāievada parole. Papildinformāciju lūdziet drošības administratoram. Drošības politikas lietošana iekārtā
Lai gan darbu žurnāla ierakstu informāciju var izdzēst, inicializējot visus datus/iestatījumus, Visu datu/iestatījumu inicializēšanas ziņojuma drukāšanas rezultāts tiek ierakstīts drukas darbu žurnālā. Drukāšanas statusa un vēstures pārbaude
Var arī atsevišķi atlasīt dažus iekārtas iestatījumus un atjaunot to rūpnīcas noklusējuma vērtības. Iestatījumi/reģistrācija
A13J-0ES