Paroles izmantošana drošības politikas iestatījumu aizsardzībai

Lai aizsargātu ar drošības politiku saistītos iekārtas iestatījumus, ieteicams izmantot paroli. Iestatot paroli, tiesības mainīt drošības politikas iestatījumus var būt piešķirtas tikai informācijas drošības administratoriem, kuri zina paroli.
1
Startējiet attālo interfeisu. Attālā lietotāja interfeisa startēšana
2
Portāla lapā noklikšķiniet uz [Settings/Registration]. Attālā interfeisa ekrāns
3
Noklikšķiniet uz [Security Settings]  [Security Policy Settings].
Tiek parādīta lapa [Confirm Security Policy].
4
Noklikšķiniet uz [Password Settings].
5
Ievadiet paroli un noklikšķiniet uz [OK].
Parolei izmantojiet alfabēta un ciparu rakstzīmes.
Pārliecinieties, ka parole ir ievadīta pareizi, un ievadiet jauno paroli vēlreiz [Confirm:].
Lai nomainītu paroli
Ievadiet esošo paroli [Old Password:] un jauno paroli [New Password:], tad vēlreiz ievadiet jauno paroli [Confirm:] un noklikšķiniet [OK].
Lai noņemtu paroli
Ievadiet esošo paroli [Old Password:], un noklikšķiniet [OK], neievadot nevienu vērtību [New Password:], vai [Confirm:] (atstājiet neaizpildītu). Ja ir konfigurēts ievades rakstzīmju ierobežojums [Password Settings Policy], šim iestatījumam jāievada vērtība. Atceliet ierobežojumu pirms paroles noņemšanas. Drošības politikas iestatījumu vienumi
Neaizmirstiet savu paroli. Ja aizmirstat savu paroli, sazinieties ar izplatītāju vai servisa pārstāvi.
Lai iestatītu/mainītu paroli, ir jāpiesakās attālajā interfeisā, izmantojot vienu no šīm tiesībām.
Administrator
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Ja parole ir iestatīta, tā būs nepieciešama autentifikācijai, lai palaistu iekārtu. Pēc autentifikācijas un iekārtas palaišanas parole tiks izdzēsta. Visu datu/iestatījumu inicializēšana
A13J-0A0