Adrešu grāmatas lietošanas ierobežošana

Sensitīvu vai personas datu noplūdes novēršanai no adrešu grāmatas var iestatīt PIN kodu vai neatļaut noteiktu adresātu rādīšanu adrešu grāmatā. Var arī paslēpt visu adrešu grāmatu. Lai konfigurētu šos iestatījumus, nepieciešamas administratora tiesības.

Adrešu grāmatas PIN iestatīšana

Adrešu grāmatiņā varat iestatīt PIN ievadi pirms jaunu adrešu grāmatas ierakstu ievades vai esošo ierakstu rediģēšanas. Tas var samazināt neatļautu adrešu grāmatas rediģēšanu. Taču ņemiet vērā, ka pat, ja adrešu grāmatai ir uzstādīt PIN, lietotājs, kurš pieteicies ar administratora tiesībām, var pievienot un rediģēt ierakstus, neievadot obligāto PIN kodu.
1
Nospiediet  (Iestat./reģistr.).
2
Nospiediet <Iestatīt adresātu>  <Adrešu grāmatas PIN>  <Iestatīt>.
3
Iestatiet adrešu grāmatas rediģēšanas PIN.
Ievadiet PIN un nospiediet <Apstiprināt>. Lai apstiprinātu, ievadiet PIN vēlreiz un nospiediet <OK>.
Nevar iestatīt PIN, kas sastāv tikai no nullēm, piemēram, “00” vai “0000000”.
Lai deaktivizētu PIN kodu, nospiediet  (Dzēst), lai izdzēstu PIN kodu (atstājiet tekstlodziņu tukšu), un nospiediet <OK>.
4
Nospiediet <OK>.
Papildus adrešu grāmatas PIN iestatīšanai varat vēl vairāk uzlabot drošību, veicot šādas darbības:
Jaunu adresātu pievienošanas ierobežošana Pieejamo adresātu ierobežošana
Faksa sūtīšanas no datora deaktivizēšana Kā ierobežot faksa ziņojumu sūtīšanu no datora

Piekļuves adrešu grāmatā reģistrētajiem adresātiem ierobežošana

Adrešu grāmatā svarīgiem darba kontaktiem un citiem adresātiem, ko nevēlaties publiskot visiem lietotājiem, var iestatīt piekļuves kodu. Adresāti ar reģistrētu piekļuves numuru redzami tikai tiem lietotājiem, kuri ievada pareizo piekļuves numuru. Lai iespējotu piekļuves numura reģistrēšanas funkciju, rīkojieties šādi.
Ja ir iespējota piekļuves numura reģistrēšanas funkcija, lietotāji nevar norādīt adresātu, izmantojot <Iepriekšējie iestatījumi>.
 (Iestat./reģistr.) <Iestatīt adresātu>  <Pārvaldīt adrešu grāmatas piekļuves numurus>  <Iesl.>  <OK>
Pēc šī iestatījuma konfigurācijas reģistrējiet piekļuves numurus adrešu grāmatā.
Piekļuves numurs var būt ne garāks kā septiņi cipari. Ja tiek ievadīti mazāk nekā septiņi cipari, iekārta saglabā piekļuves numuru, sākumā pievienojot nulles.
Piemērs: ja ir ievadīts <321>, tiek saglabāts <0000321>.
Piekļuves numuru nevar saglabāt tikai kā nulles, tas ir, <0000000>.
Ja ievadāt skaitli, kas sākas ar nulli, piemēram, <02> vai <002>, nulles tiek ignorētas un skaitlis tiek reģistrēts kā <0000002>, tāpat kā tad, ja jūs vienkārši būtu ievadījis <2>.

Adrešu grāmatas noslēpšana

Iestatiet adrešu grāmatas un viena skāriena pogu slēpšanu. Faksam, skenēšanai un sūtīšanai var norādīt atšķirīgus iestatījumus.
Faksa adrešu grāmatas un viena pieskāriena pogu noslēpšana
 (Iestat./reģistr.) <Funkciju iestatījumi> <Sūtīt> <Faksa iestatījumi> <Ierobežot adrešu grāmatas lietojumu> <Iesl.> <OK>
Skenēšanas un sūtīšanas adrešu grāmatas un viena pieskāriena pogu noslēpšana
 (Iestat./reģistr.) <Funkciju iestatījumi> <Sūtīt> <Kopējie iestatījumi> <Ierobežot adrešu grāmatas lietojumu> <Iesl.> <OK>
A13J-0C7