Iekārtas pārvaldīšana no datora (attālais interfeiss)

Jūs varat attālināti vadīt iekārtu no datora tīmekļa pārlūkprogrammas, lai veiktu tādas darbības kā drukāšanas stāvokļa pārbaude, iekārtas iestatījumu maiņa vai adrešu grāmatas rediģēšana. Šī ērtā funkcija ļauj darboties ar iekārtu, neatejot no sava galda. Lai veiktu attālināto darbību, tīmekļa pārlūkprogrammā ievadiet iekārtas IP adresi un atveriet attālā interfeisa portāla lapu. Plašāku informāciju par attālā interfeisa sistēmas prasībām skatiet sadaļā Sistēmas specifikācijas.
Kā izmantot attālo interfeisu
Šajā nodaļā aprakstīta attālā interfeisa pieteikšanās procedūra un attālā interfeisa galvenā ekrāna iespējas.
Iekārtas un gaidīšanas rindā esošo dokumentu statusa pārbaudīšana
Šajā nodaļā aprakstīts, kā pārbaudīt kopētu, izdrukātu, nosūtītu un saņemtu dokumentu statusu, kā arī informāciju par kļūdām un atlikušo papīra daudzumu.
Citas attālajā interfeisā pieejamās funkcijas
Šajā nodaļā aprakstītas dažādas citas ērtas funkcijas, kuras var izpildīt datorā, izmantojot attālo interfeisu, piemēram, adrešu grāmatas rediģēšana, iekārtā saglabāto failu pārbaude un iekārtas iestatījumu dublēšana nepieciešamības gadījumā.
Nepiekļūstiet citām tīmekļa vietnēm, kad pārlūkprogramma piekļūst jūsu printera Remote UI (Attālajam lietotāja interfeisam). Ja dodaties prom no datora vai pabeidzat mainīt iestatījumus, neaizmirstiet aizvērt tīmekļa pārlūkprogrammu.
Izmantojot starpniekserveri
Jūs nevarat piekļūt iekārtai, izmantojot starpniekserveri. Ja jūsu vidē tiek izmantots starpniekserveris, konfigurējiet jūsu tīmekļa pārlūkprogrammu, lai apietu starpniekserveri un piekļūtu tieši iekārtai.
A13J-0CJ