Izvadīt atskaiti

Informāciju par vienumiem, kas kolonnā “Importēt visas funkcijas” apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<PCL>
<Konfigurācijas lapa>
<Jā>, <Nē>
-
<Fontu saraksts>
<Jā>, <Nē>
-
<PS>
<Konfigurācijas lapa>
<Jā>, <Nē>
-
<Fontu saraksts>
<Jā>, <Nē>
-
A13J-0HK